• Bakkie Doen?

  21 juli − “Een bakkie doen” is een oer-Hollandse uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen. Maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Lees verder

 • De decentralisatie van de zorg: Arnhem, een jaar later

  21 juli − In de jaren voor de transitie riepen veel Arnhemse partijen in de raad dat dit wel eens het eind van de ‘hoog aangeschreven kwaliteit’ van de Nederlandse zorg zou betekenen. Het zou puur een bezuinigingsmaatregel zijn en ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Zijn deze bange vermoedens uitgekomen of krijgt de VVD gelijk in haar bewering dat de decentralisatie van de zorg vooral positieve effecten zou hebben? Lees verder

 • Blijvend aandacht en actie voor een gastvrije stad!

  21 juli − Een gastvrije stad is zeker ook een bereikbare stad met een parkeerbeleid waarmee je je positief kan onderscheiden in de regio. Lees verder

 • (Woon)principes: kijken & luisteren naar de vraag vanuit de wijken

  21 juli − De VVD-fractie heeft ingestemd met de door het college gepresenteerde Woonprincipes. Dit zijn afspraken omtrent wonen die samen met de partijen in de stad zijn samengesteld. In de praktijk blijkt papier geduldig. En ook hier rijst de vraag: wordt er wel mét de stad bestuurd? Lees verder

 • Veel VVD-wensen gehonoreerd!

  02 juni − Vorige week hebben we in de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017-2020 vastgesteld. We hebben als VVD-fractie de volgende onderwerpen met succes naar voren gebracht: Lees verder

 • Arnhemse ondernemers en Arnhemse zonnevelden

  02 juni − Arnhem is een belangrijke stad als het gaat om energie en het opwekken daarvan op duurzame wijze. Het huidige college heeft stevige ambities op dit gebied. Er moeten zonnevelden komen in Arnhem. Niet op daken maar grondgebonden. Minstens 40.000 zonnepanelen is het doel. Daarvoor moeten er criteria komen voor de locatiekeuze en kwam er een voorstel vanuit het college naar de raad. Lees verder

 • Stadsblokken-Meinerswijk

  02 juni − De gemeenteraad heeft afgelopen maand een positief voorgenomen besluit genomen over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Een gebied waar al jaren over gesproken wordt, plannen voor gemaakt worden en tot voor kort niets over besloten is. Over dit voorgenomen besluit wordt op dit moment een referendum voorbereid. VVD Arnhem is tegenstander van het fenomeen referendum en maakt zich zorgen over de onjuiste en onvolledige informatie waarmee mensen worden gestookt. Lees verder

 • Bakkie doen met VVD Arnhem

  02 juni − Eindelijk is het zover, zaterdag 9 juli komt de VVD koffietruck naar Arnhem. Lees verder

 • Terug naar de jaren 80, hoezo sociaal!?

  27 april − De SP, GL, CU en de PvdD willen gaan experimenteren met de bijstand. 300 geselecteerde bijstandsgerechtigden mogen wat hen betreft ‘boetevrij’ bijverdienen, zonder dat er gekort wordt op hun uitkering. Dat heet dan sociaal. De VVD vindt dat niet sociaal, maar een stap terug in de tijd. Lees verder

 • Denken als een ondernemer

  25 april − De fracties van VVD, D66 en PvdA willen het ondernemersklimaat in Arnhem versterken door bestaande bedrijven en ook nieuwe bedrijven op een uitmuntende wijze te faciliteren. Om dit te bewerkstelligen hebben we een initiatiefvoorstel uitgewerkt. Lees verder

 • AZC Elderhoeve

  18 april − De komst van AZC Elderhoeve is eind vorig jaar op een goede wijze -met een gezamenlijke verklaring in de raad- besproken. Asielzoekers die Nederland binnen komen moeten op een goede manier worden gehuisvest. Daarin heeft én neemt ook Arnhem een verantwoordelijkheid. En dat is goed. Lees verder

 • College onder vuur

  27 maart − We hadden onze energie de afgelopen weken liever in de stad gestopt dan in het college, maar soms is het blijkbaar nodig. Lees verder

 • Bebouwing Kerkplein

  27 maart − VVD Arnhem stemt tegen het bestemmingplan voor de bebouwing van het Kerkplein. Directe ongewenste gevolgen zijn namelijk het autovrij maken van de Markt en het verplaatsen van de warenmarkt. Lees verder

 • Ontmoeten, vergaderen en een borrel na: de open fractie was weer een succes!

  23 maart − Tijdens de open fractie praten leden mee over actuele onderwerpen. Deze keer stonden de veranderende economie van de stad, vluchtelingen, de stand van zaken rond Kerkplein en Markt en beschut werk op de agenda. Lees verder

 • VVD Arnhem wil parkeertarieven verlagen

  01 maart − Volgens de VVD-fractie is het verlagen van de parkeertarieven een goede impuls voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en daarmee voor de binnenstadseconomie. Lees verder

 • Uitgeprocedeerde asielzoekers niet langer opvangen

  27 februari − De VVD-fractie is er tegen om -zonder rekening te houden met landelijke afspraken over de ‘bed, bad, broodregeling’- uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Wij vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers veilig terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Lees verder

 • Bij de HEMA linksaf!

  19 februari − Binnensteden veranderen! Zowel het winkelaanbod als de redenen voor een bezoek aan de stad zijn in beweging. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. Lees verder

 • Onderwijs vluchtelingen en statushouders

  18 februari − VVD Arnhem pleit voor onderwijs aan de meest kwetsbare groep kinderen van vluchtelingen vanaf 12 jaar. Zorg dat ze zo snel mogelijk onze taal, waarden en normen leren. Lees verder

 • Giro: pio desiderio politico?

  05 februari − VVD Arnhem kijkt uit naar een geweldig evenement in de provincie Gelderland, en dan vooral naar het gebeuren op Arnhems grondgebied. Mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor het slagen van de Giro Gelderland. Lees verder

 • Huisvesting statushouders

  27 januari − In 2016 en de jaren daarna zal een toenemend aantal statushouders door gemeenten worden gehuisvest. Ook Arnhem krijgt een groep mensen toegewezen die op een verantwoorde manier gehuisvest zullen worden. Lees verder