• Van wijken weten? Niet op de Hoogkamp!

  21 oktober − Het stadsbestuur wil vanaf 1 januari 2017 wijksturing in Arnhem, om burgers (meer) invloed te geven op hun directe leefomgeving: "sturen op zaken in de wijk die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van iedereen in Arnhem”. Zo staat te lezen in de plannen. Lees verder

 • Besloten liberale borrel met Remco Dijkstra

  04 oktober − Nog 191 dagen te gaan tot 15 maart 2017! We gaan als partij weer een spannende en mooie tijd tegemoet! De verkiezingen zijn een klus waar we met alle leden van de partij graag onze schouders onder zetten. Lees verder

 • Jihadisme in Arnhem en de rol van het stadsbestuur

  30 september − Onlangs werd het onderzoek Tussennotie radicalisering Arnhem gepresenteerd. Wat bleek: vanuit Arnhem vertrokken relatief veel jihadisten naar Syrië. Voor VVD Arnhem voldoende reden in debat te gaan met het stadsbestuur. Lees verder

 • Succesvolle Open Fractie

  30 september − We kijken terug op een succesvolle Open fractie vergadering afgelopen dinsdag. We hebben uitgebreid gesproken over Stadsblokken-Meinerswijk, het Koningsplein, de bereikbaarheid van de stad besproken en andere onderwerpen die leven in de stad. Lees verder

 • Problemen rondom doelgroepenvervoer

  30 september − Sinds begin september is de organisatie van het doelgroepenvervoer in handen van Avan (Aanvullend Vervoer regio Arnhem-Nijmegen). Sindsdien zijn er veel klachten, zowel op logistiek als op communicatief gebied. De VVD betreurt de chaos. Voor ons voldoende reden om de verantwoordelijk wethouder (Anja Haga) vragen hierover te stellen in de vragenronde van 12 september jl. Lees verder

 • Arnhem evenementenstad

  30 september − In de gemeenteraad hebben we besloten over een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Eén van de voorstellen van het college was om de termijn voor het aanvragen van een vergunning voor grote evenementen te verlengen van 8 naar 12 weken. De VVD vindt dat geen goed idee. Lees verder

 • Wij zien niets in nieuw cultuurgebouw op het Koningsplein

  30 september − De VVD heeft met een motie helder gemaakt dat wij niets zien in een nieuw cultuurgebouw (van 32 miljoen) naast het Stadstheater op het Koningsplein. In een motie roepen we het college vaak op om iets wél te doen. Lees verder

 • Eusebiuslezing 2016

  21 september − 5 oktober vindt de tweede editie van de Eusebiuslezing plaats met als thema: vrijheid en veiligheid in balans? Lees verder

 • Open fractie op 27 september

  09 september − Dinsdag 27 september organiseert VVD Arnhem opnieuw een open fractie voor al haar leden en andere geïnteresseerden. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Lees verder

 • Bakkie Doen?

  21 juli − “Een bakkie doen” is een oer-Hollandse uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen. Maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Lees verder

 • De decentralisatie van de zorg: Arnhem, een jaar later

  21 juli − In de jaren voor de transitie riepen veel Arnhemse partijen in de raad dat dit wel eens het eind van de ‘hoog aangeschreven kwaliteit’ van de Nederlandse zorg zou betekenen. Het zou puur een bezuinigingsmaatregel zijn en ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Zijn deze bange vermoedens uitgekomen of krijgt de VVD gelijk in haar bewering dat de decentralisatie van de zorg vooral positieve effecten zou hebben? Lees verder

 • Blijvend aandacht en actie voor een gastvrije stad!

  21 juli − Een gastvrije stad is zeker ook een bereikbare stad met een parkeerbeleid waarmee je je positief kan onderscheiden in de regio. Lees verder

 • (Woon)principes: kijken & luisteren naar de vraag vanuit de wijken

  21 juli − De VVD-fractie heeft ingestemd met de door het college gepresenteerde Woonprincipes. Dit zijn afspraken omtrent wonen die samen met de partijen in de stad zijn samengesteld. In de praktijk blijkt papier geduldig. En ook hier rijst de vraag: wordt er wel mét de stad bestuurd? Lees verder

 • Veel VVD-wensen gehonoreerd!

  02 juni − Vorige week hebben we in de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017-2020 vastgesteld. We hebben als VVD-fractie de volgende onderwerpen met succes naar voren gebracht: Lees verder

 • Arnhemse ondernemers en Arnhemse zonnevelden

  02 juni − Arnhem is een belangrijke stad als het gaat om energie en het opwekken daarvan op duurzame wijze. Het huidige college heeft stevige ambities op dit gebied. Er moeten zonnevelden komen in Arnhem. Niet op daken maar grondgebonden. Minstens 40.000 zonnepanelen is het doel. Daarvoor moeten er criteria komen voor de locatiekeuze en kwam er een voorstel vanuit het college naar de raad. Lees verder

 • Stadsblokken-Meinerswijk

  02 juni − De gemeenteraad heeft afgelopen maand een positief voorgenomen besluit genomen over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Een gebied waar al jaren over gesproken wordt, plannen voor gemaakt worden en tot voor kort niets over besloten is. Over dit voorgenomen besluit wordt op dit moment een referendum voorbereid. VVD Arnhem is tegenstander van het fenomeen referendum en maakt zich zorgen over de onjuiste en onvolledige informatie waarmee mensen worden gestookt. Lees verder

 • Bakkie doen met VVD Arnhem

  02 juni − Eindelijk is het zover, zaterdag 9 juli komt de VVD koffietruck naar Arnhem. Lees verder

 • Terug naar de jaren 80, hoezo sociaal!?

  27 april − De SP, GL, CU en de PvdD willen gaan experimenteren met de bijstand. 300 geselecteerde bijstandsgerechtigden mogen wat hen betreft ‘boetevrij’ bijverdienen, zonder dat er gekort wordt op hun uitkering. Dat heet dan sociaal. De VVD vindt dat niet sociaal, maar een stap terug in de tijd. Lees verder

 • Denken als een ondernemer

  25 april − De fracties van VVD, D66 en PvdA willen het ondernemersklimaat in Arnhem versterken door bestaande bedrijven en ook nieuwe bedrijven op een uitmuntende wijze te faciliteren. Om dit te bewerkstelligen hebben we een initiatiefvoorstel uitgewerkt. Lees verder

 • AZC Elderhoeve

  18 april − De komst van AZC Elderhoeve is eind vorig jaar op een goede wijze -met een gezamenlijke verklaring in de raad- besproken. Asielzoekers die Nederland binnen komen moeten op een goede manier worden gehuisvest. Daarin heeft én neemt ook Arnhem een verantwoordelijkheid. En dat is goed. Lees verder