• Wat bereik je daar nu mee? Een terugblik op 2016

  23 december − Met veel energie is de VVD-fractie –ook in 2016- aan het werk geweest. Daarom een overzicht wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. Lees verder

 • Bakkie doen met de Kerstman

  23 december − Afgelopen zondag hebben we ruim 130 wensen voor Nederland gekregen. We stonden met onze koffietruck op de grootste kerstmarkt van het Oosten waar we met de Kerstman wensen voor Nederland ophaalden. Lees verder

 • De Bakkie Doen bus komt naar Arnhem!

  17 december − Kom een bakkie doen met de kerstman, VVD Arnhem, Remco Dijkstra en Hayke Veldman. Tot zondag! Lees verder

 • Stop referenda in onze stad

  08 december − Hoe doe je dat dan? Wat is de beste manier om inwoners van de stad te betrekken bij onderwerpen die spelen? Waar willen mensen wel over meepraten en waar niet? Daar willen we met jou over in gesprek. Lees verder

 • Referenda in Arnhem: alsjeblieft, stop er mee!

  03 december − We hebben weer een referendum achter de rug. Los van de opkomst en de uitkomst is de vraag wie of wat helpen we er mee? Zitten Arnhemmers er op te wachten? Lees verder

 • VVD-klasje “Politiek in Arnhem en omstreken”

  11 november − Wil jij een bijdrage leveren aan een liberalere samenleving? Dan dagen wij je uit om mee te doen. Deze leergang is geschikt voor potentiële raads- en commissieleden, bestuursleden en leden met provinciale en/of landelijke ambities. Lees verder

 • Waterspoor

  11 november − De VVD is groot voorstander van het toepassen van het “de vervuiler betaalt” principe bij de bepaling van lokale heffingen. Lees verder

 • verlaging parkeertarieven

  10 november − Dankzij de VVD: verlaging parkeertarieven en actie op het gebied van handhaving. Lees verder

 • Mooi plan!

  10 november − Zoals al eerder gemeld is VVD Arnhem groot voorstander van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. De plannen zijn gericht op meer natuur, cultuur en recreatie in het gebied en het aanpakken van de rotte plekken. Lees verder

 • Overlast rond azc Elderhoeve; niet klein maken maar serieus nemen!

  03 november − Asielzoekers die Nederland binnen komen moeten op een goede manier worden gehuisvest. Daarin heeft én neemt ook Arnhem een verantwoordelijkheid. En dat is goed. Lees verder

 • Van wijken weten? Niet op de Hoogkamp!

  21 oktober − Het stadsbestuur wil vanaf 1 januari 2017 wijksturing in Arnhem, om burgers (meer) invloed te geven op hun directe leefomgeving: "sturen op zaken in de wijk die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van iedereen in Arnhem”. Zo staat te lezen in de plannen. Lees verder

 • Besloten liberale borrel met Remco Dijkstra

  04 oktober − Nog 191 dagen te gaan tot 15 maart 2017! We gaan als partij weer een spannende en mooie tijd tegemoet! De verkiezingen zijn een klus waar we met alle leden van de partij graag onze schouders onder zetten. Lees verder

 • Jihadisme in Arnhem en de rol van het stadsbestuur

  30 september − Onlangs werd het onderzoek Tussennotie radicalisering Arnhem gepresenteerd. Wat bleek: vanuit Arnhem vertrokken relatief veel jihadisten naar Syrië. Voor VVD Arnhem voldoende reden in debat te gaan met het stadsbestuur. Lees verder

 • Succesvolle Open Fractie

  30 september − We kijken terug op een succesvolle Open fractie vergadering afgelopen dinsdag. We hebben uitgebreid gesproken over Stadsblokken-Meinerswijk, het Koningsplein, de bereikbaarheid van de stad besproken en andere onderwerpen die leven in de stad. Lees verder

 • Problemen rondom doelgroepenvervoer

  30 september − Sinds begin september is de organisatie van het doelgroepenvervoer in handen van Avan (Aanvullend Vervoer regio Arnhem-Nijmegen). Sindsdien zijn er veel klachten, zowel op logistiek als op communicatief gebied. De VVD betreurt de chaos. Voor ons voldoende reden om de verantwoordelijk wethouder (Anja Haga) vragen hierover te stellen in de vragenronde van 12 september jl. Lees verder

 • Arnhem evenementenstad

  30 september − In de gemeenteraad hebben we besloten over een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Eén van de voorstellen van het college was om de termijn voor het aanvragen van een vergunning voor grote evenementen te verlengen van 8 naar 12 weken. De VVD vindt dat geen goed idee. Lees verder

 • Wij zien niets in nieuw cultuurgebouw op het Koningsplein

  30 september − De VVD heeft met een motie helder gemaakt dat wij niets zien in een nieuw cultuurgebouw (van 32 miljoen) naast het Stadstheater op het Koningsplein. In een motie roepen we het college vaak op om iets wél te doen. Lees verder

 • Eusebiuslezing 2016

  21 september − 5 oktober vindt de tweede editie van de Eusebiuslezing plaats met als thema: vrijheid en veiligheid in balans? Lees verder

 • Open fractie op 27 september

  09 september − Dinsdag 27 september organiseert VVD Arnhem opnieuw een open fractie voor al haar leden en andere geïnteresseerden. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Lees verder

 • Bakkie Doen?

  21 juli − “Een bakkie doen” is een oer-Hollandse uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen. Maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Lees verder