Terug naar de jaren 80, hoezo sociaal!?

De SP, GL, CU en de PvdD willen gaan experimenteren met de bijstand. 300 geselecteerde bijstandsgerechtigden mogen wat hen betreft ‘boetevrij’ bijverdienen, zonder dat er gekort wordt op hun uitkering. Dat heet dan sociaal. De VVD vindt dat niet sociaal, maar een stap terug in de tijd. Naar de jaren ’80, toen er nauwelijks naar mensen in de bijstand werd omgekeken. Wij gaan ervan uit dat een uitkering zoveel mogelijk tijdelijk is en dat iedereen die recht heeft op een uitkering probeert om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. In de tussentijd vraagt de gemeente om een tegenprestatie. Om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij, maar ook om actief te blijven. Dat helpt bij het vinden van werk.

In een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZ&W uit 2011 bleek dat boetevrij bijverdienen geen positief effect heeft op het vinden van een baan. En sterker nog, driekwart van de mensen ziet dit niet als stimulans om extra aan het werk te gaan.

Waarom zou je hard werken als je in de bijstand met inkomensvrijlating en alle andere regelingen misschien wel net zo veel of zelfs meer overhoudt? 

Wat ons betreft is de Participatiewet veel socialer dan het voorliggende experiment: deze wet helpt de mensen actief uit de bijstand. 

Uit recent onderzoek van de Erasmusuniversiteit blijkt dat intensief klantcontact wél bijdraagt aan het vinden van een baan. Het is daarom veel zinvoller daarop in te zetten. Mensen actief ondersteunen bij het vinden van een baan. En dan hebben wij het over maatwerk en niet over generaliseren. Zij die willen gaan we als gemeente helpen. Hebben ze aansporing nodig, dan gaan we stimuleren. En als ze niet willen, pakken we dat aan.  

Niet iedereen is van kwade wil, niet iedereen is van goede wil. Mensen in de bijstand zijn niet anders dan mensen met werk.

Kortom: de VVD ziet niets in het plan om te gaan experimenteren met de bijstand. Het voegt niets toe (bijstandsgerechtigden mogen nu al tijdelijk tot € 198  boetevrij bijverdienen) en ook wordt er op geen enkele manier rekening gehouden met de tweedeling die kan ontstaan. De ene bijstandsgerechtigde mag straks gewoon werken en tegelijkertijd de bijstandsuitkering behouden terwijl de ander de uitkering verliest bij het aannemen van een baan. Dat is oneerlijk, onrechtvaardig en vragen om problemen. Eigenlijk niet sociaal.