Eerlijk delen

Hoe is de handhaving in het sociaal domein -bij oa de uitkeringen- geregeld? Om geld eerlijk te kunnen delen, moeten we toezien op eerlijk gebruik van de regels en het geld. Het geld moet naar de mensen waarvoor we het bedoeld hebben.

In mei 2016 heeft het college de motie “eerlijk delen” van de VVD overgenomen. Oktober 2016 kwam het antwoord van het college op de twee vragen uit de motie:

1. Welke handhavingsacties vinden er plaats in het sociale domein?

2. Heeft het college een scherp beeld van de omvang van verkeerd/frauduleus gebruik van regelingen in het sociaal domein.

Voor de beantwoording van de vraag welke handhavingsacties plaatsvinden, worden in de raadsbrief zes ‘borgingen’ beschreven om te zorgen dat de uitkering goed terecht komt; vooral repressief/re-actief. Bij de sociale wijkteams ligt een meer preventieve aanpak.

Als het om fraudeonderzoeken bij lopende uitkeringen gaat komt het college met de volgende cijfers: in 2015 zijn 344 onderzoeken uitgevoerd; in circa  50% van de gevallen is sprake van fraude/onrechtmatige verstrekking. Het gaat om een bedrag van meer dan 0,5 miljoen! Om er in de raadsbrief geruststellend aan toe te voegen: “in vergelijking met voorgaande jaren zien we een redelijk constant beeld.” En dan wethouder? Gaat u zitten wachten op een vervolgmotie van de VVD of denkt u zelf na?

De VVD-fractie wil een solidair vangnet voor de mensen die dat nodig hebben. Maar er is ook solidariteit vereist bij het optreden tegen fraude. Anders ondermijnt het college het draagvlak onder het stelsel van uitkeringen. Het geld moet naar de mensen die het nodig hebben.

De VVD-fractie heeft ook na behandeling van dit onderwerp in de raad zeker niet het beeld dat het college scherp heeft wat de totale omvang van verkeerd/frauduleus gebruik is. Wij hebben al een afspraak gemaakt om te gaan kijken en luisteren op ‘de werkvloer’ en gaan daarna beoordelen welke vervolgacties/maatregelen nodig zijn.