Gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling in Arnhem

Diftar

In De Gelderlander van afgelopen dinsdag 21 maart staat dat de VVD-fractie nog twijfelt ten aanzien van invoering van een Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling) in Arnhem. Dit is niet het geval: de VVD-fractie vindt dat een Diftar-systeem nu niet moet worden ingevoerd. Het systeem dat afvalscheiding moet stimuleren "omgekeerd inzamelen" is nog niet ingevoerd en zal naar verwachting voldoende effect hebben. Doordat over 4 jaar het storten van een zak restafval 5 euro kost, zal dat leiden tot dumping en het thuis bewaren van afval. Voor veel groepen moeten uitzonderingen worden bedacht: voor ouderen, invaliden, studenten, voor incontinenten, voor gezinnen met baby's, hoogbouwbewoners, voor evenementen, voor minima, enzovoorts.

Er moeten nog veel zaken worden uitgezocht en uitgewerkt. Daarom vindt de VVD het beter om over twee jaar nog eens te kijken naar de noodzaak van zo'n systeem. Helaas laten verschillende partijen politieke motieven voorgaan. Politieke spelletjes waar een luchtje aan zit. CDA-wethouder Van Burgsteden moet vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 laten zien dat zij tot daden in staat is: als Diftar niet lukt blijft het lijstje "wat heb ik bereikt de afgelopen 4 jaar?" blanco. D66 zit enorm in haar maag met de privacy-gevoeligheid van de afvalpas: over het bewaren van persoonsgegevens heeft de rechter gezegd dat dit alleen mag als het een concreet doel dient. Diftar is zo'n doel. De SP wordt door PvdA en GroenLinks aangevallen omdat bij de begroting de minima zijn gekort: geen kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Ze hopen nog op een toverformule van het college dit najaar. 

Bij de raadsvergadering op 27 maart werden diverse moties en amendementen behandeld. De raad bleek zeer verdeeld over dit onderwerp.

Om bovengenoemde redenen heeft de VVD fractie tegen de amendementen en tegen het raadsvoorstel gestemd. Met een kleine meerderheid (de coalitiepartijen plus GroenLinks) werd het voorstel aangenomen. In juli wordt de verdere uitwerking aan de raad voorgelegd. Wordt vervolgd!

 Roeland van der Zee