AZC Elderhoeve

AZC Elderhoeve 

Het Asielzoekerscentrum (AZC) Elderhoeve is nu ongeveer 4 jaar open. De overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is gemaakt voor vijf jaar.

Over één jaar loopt de termijn af. Uit de brief van het college van december 2015 blijkt dat “een stilzwijgende verlenging in ieder geval niet aan de orde is”.

De VVD-fractie heeft het college gevraagd om dit tijdig op te pakken zodat de gemeente en het COA elkaar niet op het laatst verrassen.

Wat VVD Arnhem betreft heeft Arnhem haar taken in het opvangen van asielzoekers terecht zeer serieus genomen. Nu is er een rol weggelegd voor andere gemeenten om bij te dragen aan oplossingen. Op de huidige lokatie van het AZC Elderhoeve ontstaat dan ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. Er zijn al eerder woningbouwplannen voor deze mooie lokatie gepresenteerd. 

Het college heeft aangeven inderdaad tijdig te starten met de evaluatie van het AZC en deze met de raad en het COA te delen. 

Leendert Combée - Fractievoorzitter