Schaapsdrift: belofte maakt schuld

Op woensdagavond 01 juni werd in de Arnhemse raad de Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna Wvg) Schaapsdrift e.o. behandeld. De Wvg is een uiterst zwaar middel dat de gemeente de positie geeft om aan het eigendomsrecht van haar inwoners te komen.  

Vanaf het moment dat dit onderwerp ter sprake kwam hebben we met wijkbewoners, ondernemers, ontwikkelaars, ambtenaren en andere belanghebbenden gesproken over de toekomst van de Schaapsdrift en omgeving. Het was al direct duidelijk, dit is een onderwerp waar veel emotie zit.

Zo spraken we wijkbewoners die van generatie op generatie in hun huis wonen, waar hun overgrootvader een slagerij runde en de letters van zijn onderneming nog op de bakstenen te zien zijn. Ook spraken we een koppel dat slechts een paar maanden geleden in de woning is ingetrokken, nadat ze een enorme verbouwing achter de rug hebben. Weer een ander dacht de seniorenwoning te hebben gekocht waarin hij rustig kon genieten van zijn pensioen. Dit zijn enkele voorbeelden van de bewoners van de ruim 150 woningen waar de gemeenteraad een besluit over moest nemen.  

Volgens wethouder Bouwkamp (GroenLinks) kon het niet anders. Arnhem staat voor een enorme bouwopgave om tot 2040 in totaal 16.000 woningen te realiseren. De VVD-fractie had voor het nemen van dit verstrekkende besluit meer informatie nodig dan we hadden. Hoe zat het met alternatieve manieren om meer woningbouw te realiseren, is daar zorgvuldig naar gekeken? Was het mogelijk om daar hoger de lucht in te bouwen zodat we minder woningen hoeven te slopen? Waarom was het gebied waar de gemeente over kon gaan tot onteigening zo gigantisch groot ingetekend en bevatte het zoveel goede woningen? Hoe het kon dat de gemeente op vrijdagavond een brief had gestuurd waarin de Wvg werd aangekondigd en vervolgens het hele weekend onbereikbaar was? De wethouder gebruikte veel woorden in haar reactie op onze vagen, maar helaas weinig tot geen antwoorden.  

Resultaat is dat een kleine meerderheid van de raad, met alleen raadsleden van de kersverse coalitie het instellen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor de Schaapsdrift hebben bekrachtigd. Het is jammer om te zien dat zo een kleine meerderheid een dergelijk zwaar instrument bekrachtigd en het zou goed zijn om meer draagvlak te hebben hiervoor dan nu het geval is.  


Of een meerderheid voor of tegen het voorstel was deed niets meer af van de onzorgvuldigheid en onprofessionaliteit waarmee dat besluit werd genomen. De wijze waarop wij als raad besloten over de toekomst van een groep Arnhemmers was niet fraai. En echt, de VVD-fractie loopt niet weg voor moeilijke keuzes. Daar zijn voldoende voorbeelden van. Wij zijn niet principieel tegen de Wvg, maar je kunt er altijd op vertrouwen dat we dat zorgvuldig doen met een goede onderbouwing die we kunnen uitleggen aan de Arnhemmers. 

Hoe nu verder?
‘’Beste bewoners, het besluit van de raad brengt u in onzekerheid over uw toekomst. Ik kan u verzekeren dat we ook na vanavond samen met u ons strijdbaar zullen opstellen en pal naast u zullen blijven staan. We gaan de ontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig het keer op keer agenderen. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.’’ Dat waren onze slotwoorden richting de bewoners nadat Wvg werd bekrachtigd.  En dat gaan wij dus ook doen.