In de bres voor Koninklijke Burgers Zoo

In de Gelderlander van 17 juni jongstleden heeft wethouder Van der Wel een groot interview gegeven. In dit interview geeft hij als wethouder zijn mening over Burgers Zoo. En hoewel hij aangeeft dat het onderwerp landelijk geregeld dient te worden, zegt hij een alinea verder dat het beter is als Burgers Zoo een opvang voor wordt voor dieren.

Dat schoot ons, en een heleboel Arnhemmers, in het verkeerde keelgat. Wij vinden Burgers Zoo een van de parels van Arnhem, waar veel Arnhemmers terecht trots op zijn. Een dierentuin die duurzaamheid en natuurbescherming hoog in het vaandel heeft. Natuurbehoud is een van de hoofddoelen van het park. Ze zien het als missie om, en ik citeer: "(bedreigde) dieren te beschermen en te behouden en zo veel mogelijk mensen de wonderlijke wereld van de natuur te laten beleven." Ze willen hun gasten graag inspireren, hun gedrag positief beïnvloeden en hen laten genieten van alles wat de natuur ons geeft. Niet alleen binnen het park zetten zij zich in voor natuurbehoud, maar ook daarbuiten.

Daarnaast is Burgers Zoo van grote economische waarde voor Arnhem. Daarom hebben we vragen aan het college gesteld. Of het college deze mening deelt. En hoe de heer Van der Wel zich heeft verdiept in de werkzaamheden van Burgers Zoo, voordat hij deze uitspraak deed? En welk signaal denkt het college af te geven aan onze partners in de stad als dit soort ongenuanceerde uitspraken in de media wordt gedaan?

Gelukkig is het college het met ons eens dat Burgers Zoo van onschatbare waarde is voor de stad. Wel hoopt ze dat uitspraken van een wethouder niet altijd meteen als mening van het voltallige stadsbestuur wordt gezien. Daar zijn we het dan minder over eens. Wat ons betreft doet een wethouder geen uitspraken die haaks staan op het beleid van het college.