VVD-klasje “Politiek in Arnhem en omstreken”

Wil jij een bijdrage leveren aan een liberalere samenleving?

Dan dagen wij je uit om mee te doen. Deze leergang is geschikt voor potentiële raads- en commissieleden, bestuursleden en leden met provinciale en/of landelijke ambities. In 6 inspirerende bijeenkomsten, onder leiding van Dick Middelhoek eigenaar bureau Overleren, worden politieke onderwerpen en persoonlijke vaardigheden en talenten onder de loep genomen en verder ontwikkeld. 

We doen dat samen met lokale, provinciale en landelijke kopstukken/inhoudsdeskundigen. Voor verdieping werken we met werkvormen zoals: debat/dialoog, presentatie/impact, zichtbaarheid, Covey en de kunst van het tijdelijk aanvaarden, samenwerken, verbinden op liberale waarden, vragen stellen, verhalen vertellen en leiderschapscommunicatie.

Met na afloop een biertje, waarbij we actieve leden vanaf 21.45 uitnodigen om bij te praten, kennis te maken en het liberale netwerk te vergroten. We starten in februari 2017.

VVD Arnhem en omstreken wil zo’n 12-15 enthousiaste liberalen verder ontwikkelen.

Deelnemers aan deze leergang doen zelf, ter dekking van de kosten, een eigen bijdrage 

van € 125,-. VVD Arnhem verzorgt hiervoor 6 avonden in 2017 (15-2, 15-3, 12-4, 10-5 20-9 en 18-10). De bijeenkomsten duren 2 uur (van 19.45 tot 21.45) en zijn meestal op woensdagavond. Het zal gaan over lokale en actuele issues, aansluitend bij de agenda van de raad, en in overleg met bestuurs- en raadsleden. Ook de Haya van Somerenstichting in Den Haag is aangesloten als het gaat over liberale waarden, vervolg (top-) kadertrainingen en/of de provinciale masterclass Regio Oost.


Aanmelden? 

Dat kan tot 31 december 2016 door te mailen naar Menno Loos (loos_menno@hotmail.com) Met als onderwerp (subject) VVD-klasje met in de mail onderstaande:  

Naam en voornaam    :
Geboortedatum         :
Adres         :
Telefoon                 :
Lid VVD                 : Ja, sinds    …    / Nee, nog niet
CV (kort)         :


Motivatie (kort)         :


Politieke belangstelling:

JA realiseer mij dat deze leergang uit 6 avonden bestaat en dat mijn aanwezigheid steeds op prijs wordt gesteld. Ook zal ik voorafgaand aan de leergang €125,- voldoen bij de penningmeester van VVD Arnhem. Ik begrijp dat er bij overweldigede belangstelling een selectie gemaakt zal worden.


Uiterlijk 15 januari 2017 wordt de lijst van deelnemers bekend.