Nieuws

 • Team VVD Arnhem bekend

  VVD Arnhem heeft de volgende kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van 16 maart 2022... Lees verder

 • Baas in eigen tuin

  28 november − De VVD is voor meer bomen en voor een monumentale bomenlijst waarmee je bijzondere bomen beschermd. Maar de criteria zoals ze nu zijn voorgesteld door het college maken het zo ingewikkeld, dat het onwerkbaar wordt en bewoners worden opgezadeld met een woud aan regels die uiteindelijk tot niets leiden. En dat vinden we onwenselijk, vooral ook omdat uit het verleden blijkt dat Arnhemmers hun bomen niet zomaar kappen. Lees verder

 • Het Gele Rijders Plein; meer reuring en een gerestaureerd AKU-monument

  28 november − De gemeenteraad heeft -met nadrukkelijke steun van de VVD- gekozen voor het zo goed mogelijk restaureren van het AKU-monument (fontein, pergola en beeld van Tajiri). Het is een monument met grote historische, architectonische en culturele waarden. Het is door de Algemene Kunstzijde Unie geschonken aan de Arnhemmers in 1961 als bekroning van de wederopbouwperiode. Lees verder

 • In gesprek in de wijk Saksen Weimar

  23 oktober − Vandaag zijn we in de wijk Saksen Weimar! Super leuke gesprekken gehad en veel kunnen ophalen vanuit de buurt... Lees verder

 • Steffenie Pape lijsttrekker VVD Arnhem

  16 oktober − We vinden het geweldig nieuws dat de leden van de VVD Arnhem Steffenie Pape hebben gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Steffenie is sinds 2018 raadslid en is al vanaf 2010 actief voor VVD Arnhem. Zij heeft laten zien hoe belangrijk het is om breed geïnteresseerd te zijn in veel onderwerpen en om veel contacten te hebben en te onderhouden in de stad. “Ik verheug mij er enorm op om met een enthousiaste fractie en onze collega’s in de raad mooie dingen te doen voor Arnhem de komende vier jaar... Lees verder

 • Coronatoegangsbewijzen, hoe kunnen we onze horecaondernemers helpen?

  30 september − Eindelijk is de anderhalvemetersamenleving vanaf 25 september losgelaten. We mogen onder andere weer de horeca bezoeken zonder dat we afstand van elkaar hoeven te houden. Om deze stap goed te kunnen nemen, vragen we de ondernemers coronabewijzen van hun gasten te controleren. Dat is best veel gevraagd en ondanks dat deze zelfde horecaondernemers een pittige tijd achter de rug hebben, hebben ze zich hier zo goed als kan op voorbereid... Lees verder

 • Van de Arnhem Oost aanpak wordt de hele stad beter

  30 juli − Arnhem kent een aantal wijken die te maken hebben met grote problemen. Er wonen te veel mensen die geen werk hebben, kampen met schuldenproblematiek en veel zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. De overlast neemt toe en het gevoel van onveiligheid groeit. Lees verder

 • Internationale betrekkingen

  30 juli − De Gemeente Arnhem onderhoudt vier structurele relaties met steden in het buitenland. Tot een van deze stedenbanden hoort al bijna 22 jaar de Chinese stad Wuhan in de regio Hubei. De relatie die in eerste instantie gericht was om ontwikkelingswerk in Wuhan te bevorderen is uitgegroeid tot een stedenband, waarbij bedrijven en onderwijsinstellingen in beide steden profiteren van kennisdeling en nauwe samenwerking op het gebied van agrarische ontwikkelingen, milieu, waterstof en sport. Lees verder

 • Lokale Steun in Crisis

  30 juli − Al anderhalf jaar leven we in een ingewikkelde tijd als gevolg van het Coronavirus. En omdat crisis management niet iets is wat je dagelijks doet, is het belangrijk om kritisch te kijken of we de juiste dingen doen en of we daarmee het beoogde resultaat bereiken. Lees verder

 • Visie dierenwelzijn, meer dan alleen regeltjes

  30 juli − Arnhem is een groene stad waar veel dieren leven. Zowel als huisdier als in het wild. En omdat de gemeente mede verantwoordelijk is voor het welzijn van dieren hebben we de visie dierenwelzijn. Dierenwelzijn is veel meer dan het opstellen van regeltjes, zoals het verbieden van pesticiden en het verplichten van het aanlijnen van je hond. Het gaat ook over hoe je met milieu- en dierenwelzijnsorganisaties omgaat. Lees verder

 • Procedures Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  26 april − Momenteel lijken de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 nog ver weg, maar niets is minder waar! Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet; bestuur en fractie zijn hier ondertussen mee begonnen. Via deze nieuwsbrief willen we jullie vroegtijdig op de hoogte brengen van de lopende zaken en belangrijke data. Lees verder

 • Wel siervuurwerk, geen knallen

  14 april − Een aantal Arnhemse partijen wilde een lokaal afsteekverbod van vuurwerk voor consumenten. Dat betekent dat naast het landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat afgelopen jaar is ingegaan, binnen de gemeentegrenzen van Arnhem helemaal geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. Lees verder

 • Arnhem stopt met DifTar

  14 april − De VVD-fractie heeft afgelopen woensdag samen met een meerderheid van de gemeenteraad voor het stoppen met het betalen per afvalzak (DifTar) gestemd. Het voorstel van het college is om tot 1 juni nog de afvalpas te blijven gebruiken om de restafvalcontainers te openen. Lees verder

 • Eusebiuskwartier, een parel voor Arnhem

  13 april − Namens de VVD fractie heb ik op donderdag 1 april het manifest Eusebiuskwartier in ontvangst genomen. Hierin wordt de politiek opgeroepen bij te dragen aan de mooie ontwikkelingen in het gebied rond de Eusebius. Lees verder

 • Nieuwe coalitie

  24 maart − Nieuwe coalitie GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal vormen de nieuwe coalitie in Arnhem. Het is fijn dat we in goede sfeer en heel snel tot deze samenwerking zijn gekomen, zodat we het laatste jaar van deze bestuursperiode door kunnen met de mooie dingen die we aan het doen zijn voor de stad. Bijgevoegd vind je het addendum met de totale set aan afspraken die we gemaakt hebben. Namens de VVD fractie, Leendert Combée Steffenie Pape. Lees verder

 • Arnhem wil stoppen met DifTar

  22 maart − De VVD is blij met de keuze van de Arnhemmers om per direct te stoppen met het betalen per afvalzak... Lees verder

 • Handtekeningen tegen kap bomen in Park Klarenbeek

  09 maart − Het al dan niet kappen van bomen blijft de stad bezig houden. En terecht! We moeten zorgvuldig met onze bossen en parken omgaan en kritisch blijven op het beheer van ons groen... Lees verder

 • Nieuws vanuit de fractie

  04 maart − De VVD fractie zegt, samen met coalitiepartners GroenLinks en PvdA, de samenwerking met D66 op... Lees verder

 • Klimaatfonds of tochtstripfonds?

  01 maart − Vorige week hebben we in de gemeenteraad de Arnhemse aanpak energiearmoede besproken. Arnhem is, net als veel gemeenten, druk bezig met de energietransitie. We hebben een ambitieus energieprogramma New Energy Made In Arnhem (NEMIA) met een daarbij horend klimaatfonds van 10 miljoen euro voor deze bestuursperiode 2018-2022. De doelstelling is om koploper te zijn op het gebied van de energietransitie door een stevig en ambitieus verhaal neer te zetten... Lees verder

 • Ontevredenheid over straatnamen

  01 maart − Het is goed om breder te kijken bij het bepalen van onze straatnamen zodat het een betere afspiegeling is van Arnhem. Slecht is het als je dat wil bereiken door anderen uit te sluiten of samenwerkingen met bepaalde activistische groepen op te leggen vanuit de politiek. In de raad hebben een groot aantal partijen (GroenLinks, D66, PVDA, DENK-VA en de ChristenUnie) een initiatiefvoorstel gemaakt om de Arnhemse straatnamen een betere afspiegeling te laten zijn van de stad. In Arnhem hebben we een straatnamencommissie die hiervoor is aangesteld. De kaders waarin de commissie haar keuzes maakt, wil de raad veranderen... Lees verder