Nieuws

 • Flexwoningen op het Merwedeterrein (update)

  12 maart − Arnhem heeft dringend de behoefte aan meer woningen. Drempels en hindernissen moeten worden weggenomen om zo snel mogelijk de huizen neer te zetten die we nodig hebben. Om die reden heeft de gemeenteraad op woensdag 8 maart ingestemd met het voorstel om het mogelijk te maken dat twee woningcorporaties 150 flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein met permanente kwaliteit. Lees verder

 • Een college zonder de VVD? Dan stijgt de OZB met 20%

  06 maart − Het huidige college kiest ervoor om alle belastingen te verhogen. In een tijd waarin veel mensen de rekening al niet meer kunnen betalen drukt dat heel hard op de portemonnee van Arnhemmers. Lees verder

 • Parkeeractie 2023

  20 februari − De parkeertarieven in Arnhem stijgen maar liefst 19 procent. Dat betekent dat het nog duurder wordt om de stad te bezoeken om uit eten te gaan, gezellig te winkelen of een snelle boodschap te doen. Dat is slecht nieuws voor de ondernemers, bezoekers en bewoners van Arnhem. Lees verder

 • Standpunt VVD-fractie in moeizaam debat geslachtsregistratie

  16 februari − Zoals je wellicht hebt vernomen in de krant of via sociale media is een debat in de gemeenteraad van Arnhem gisteren nogal uit de hand gelopen. Het debat ging over een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren waarin zij de kosten voor het wijzigen van het geslachtsregistratie willen vergoeden. Lees verder

 • Flexwoningen op het Merwedeterrein

  31 januari − In Arnhem hebben we een grote opgave om tot 2040 16.000 woningen te realiseren. Om een deel daarvan op korte termijn te kunnen realiseren wil gemeente Arnhem samen met twee woningcorporaties 160 flexwoningen bouwen op het Merwedeterrein. Lees verder

 • Automobilist niet welkom in mobiliteitsplan van Arnhem

  29 januari − VVD Arnhem is kritisch over de gekozen richting plannen van het college de mobiliteitsplannen voor Arnhem. Voor wie zich verdiept in de plannen valt één ding op: automobilisten zijn niet meer welkom in Arnhem. En hoewel ook wij het belangrijk vinden om maatregelen te nemen om onze stad bereikbaar te houden en verkeersoverlast tegen te gaan, zijn we bezorgd over de manier waarop dit plan wordt opgesteld en de velen beperkingen en verboden waar over gesproken wordt. Een slecht bereikbare stad heeft negatieve gevolgen voor de economie van onze stad en is slecht voor bewoners en ondernemers. Lees verder

 • Ex-gedetineerden zonder een geldig document verblijven in Arnhem

  29 januari − Er zijn momenteel tien personen uit Arnhem die zijn geplaatst op de terroristenafdeling of die onlangs zijn vrijgelaten. Intrekken van het Nederlanderschap na een terroristisch misdrijf is mogelijk sinds 2010. Het paspoort kan alleen worden afgepakt als de persoon in kwestie nog een tweede nationaliteit heeft. Arnhem heeft drie personen wiens Nederlanderschap is ingetrokken, maar die helaas nog niet kunnen worden uitgezet. Lees verder

 • Ongerustheid over wolf in Arnhems buitengebied

  30 december − In december zijn er in het Arnhemse buitengebied een aantal dieren door de wolf gedood, waaronder ook een schaap van mevrouw Neijs. Op woensdag 22 december sprak zij tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar de gemeenteraad toe. In haar betoog maakte ze duidelijk wat het voor een veehouder en haar dieren betekent als dieren opgesloten moeten worden. Zij legde ook uit waarom er op dit moment geen andere oplossing is om haar schapen te beschermen. Lees verder

 • Verkeersveiligheid veld 2 in de Schuytgraaf

  23 december − Op 21 december hebben we tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar de Verkeersontsluiting Veld 1 Schuytgraaf besproken, een dossier waar we nu al 10 maanden mee bezig zijn. Lees verder

 • Onuitvoerbaar voorstel lokaal afsteekverbod vuurwerk

  23 december − Een verbod op het afsteken van vuurwerk in Arnhem is een onderwerp dat vaker in de raad is behandeld. Ondanks dat de raad eerder tegen een verbod heeft gestemd, wordt er opnieuw een poging gedaan. Lees verder

 • Kerstmarkt 2022

  23 december − Afgelopen zondag (18 december) was de Grootste Kerstmarkt van het Oosten een feit. Lees verder

 • Wijzigen bestemmingsplan Fluvium Zuid A - locatie Moskee

  11 december − Het wijzigen van het bestemmingsplan ten aanzien van de locatie van Fluvium Zuid A loopt al een aantal jaar. Vanaf juni 2020 is de raad regelmatig betrokken bij de planvorming omtrent dit gebied. In januari 2021 is de raad geïnformeerd over de definitieve planvorming en dat heeft de VVD-fractie toentertijd doen besluiten om een rondetafelgesprek met verschillende partijen te organiseren. Lees verder

 • Onjuist informeren van de raad door het college

  10 december − De informatiepositie van de Arnhemse raad, daar ging het op woensdag 07 december 2022 over in de Arnhemse raad. Wethouder Paul Smeulders bood woensdagavond zijn excuses aan omdat de gemeenteraad in 2019 verkeerde was geïnformeerd. Toenmalig wethouder Ronald Paping zei destijds dat hij geen koopcontract over de verkoop van woningen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBvA) had gezien, terwijl dat wel het geval was. Lees verder

 • Van Sint en zijn Pieten, Voor de Arnhemse coalitie

  05 december − Van Sint en zijn Pieten Voor de Arnhemse coalitie Lees verder

 • Wij doen wat nodig is

  29 november − Wij doen wat nodig is Lees verder

 • VVD stemt tegen begroting

  14 november − Schone lucht, goed onderwijs, adequate gezondheidszorg en een prettige leefomgeving. Allemaal heel belangrijk, maar je hebt er niets aan als je niet veilig bent. ‘Vindt Arnhem het verbieden van sportvissen echt belangrijker dan kinderen van 13 die cocaïne dealen? ‘ Dat zei onze burgemeester in de Gelderlander op 13 september jongstleden. Arnhemmers lijden onder onveiligheid, en een deel van deze raad ziet onvoldoende de essentie. Lees verder

 • Ronde langs de Arnhemse bedrijventerreinen

  14 november − Als fractie krijgen we veel verschillende uitnodigingen voor bezoeken in de stad. Wij gaan graag in op die uitnodigingen om kennis te maken met en op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld kunst, cultuur, woningbouw, jeugdzorg, het MKB en de Arnhemse wijken. Dat betekent dat we vaak met twee of meer fractiegenoten in en om de stad te vinden Lees verder

 • Bridge to Liberation

  14 november − In Arnhem wordt de slag om Arnhem herdacht door onder andere de Airborne herdenking en de Bridge to Liberation. Wij vinden de aandacht voor herdenken en het vieren van onze vrijheid belangrijk. Lees verder

 • Maatregelen rond energie en koopkracht

  26 september − Veel mensen worden geraakt door de hoge energierekening en de stijgende kosten in levensonderhoud. Mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen en ondernemers gaan kopje onder. Vier dagen voordat het kabinet met een heel pakket aan maatregelen komt vond Arnhem het nodig om snel even een eigen pakket aan te kondigen. Zonder te weten wat de landelijke maatregelen zouden worden, wordt ruim 12 miljoen euro aan plannen uitgerold. Ook wij vinden dat we Arnhemmers die het echt nodig hebben zo goed mogelijk moeten ondersteunen. De vraag is alleen of deze plannen de juiste zijn. Lees verder

 • Verkeersveiligheid onder druk in veld 2 van de Schuytgraaf

  26 september − Na 20 jaar worden nu ook de laatste woningen gebouwd op de nog leegstaande velden van de Schuytgraaf. In verband met de woningnood is besloten om meer en sneller huizen te gaan bouwen in de resterende velden. Met het verder bouwen aan de wijk en de extra woningen zijn nieuwe bewoners blij. Maar meer woningen betekent ook meer verkeersbewegingen in velden die in eerste instantie als ‘rustig en kindvriendelijk’ zijn verkocht. Lees verder