Nieuws

 • VVD tegen WVG Heijenoordseweg

  08 februari − De VVD-fractie is tegen de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) in het gebied rondom de Heijenoordseweg. Een wet die regelt dat alleen de gemeente nog grond en panden mag aankopen. In tegenstelling tot het college vinden wij een WVG niet nodig om regie te voeren: ga in overleg met alle partners, zeker als zij zelf al met allerlei goede ontwikkelingsplannen bezig zijn, drink eens wat vaker een kop koffie. Dit in plaats van de huidig machtspolitiek, waarbij de WVG wordt toegepast voordat een constructieve dialoog wordt opgestart. Helaas is ondanks dat de hele oppositie tegenstemde, deze WVG toch van kracht geworden. Lees verder

 • Koranverbranding: verwerpelijke actie binnen het recht op demonstratie

  28 januari − Op zaterdag 13 januari vond er op het Jansplein een demonstratie plaats van Pegida in de vorm van verbranding van een Koran. Hierop volgde een tegendemonstratie die helaas uit de hand liep en eindigde in geweld tegen de Pegida-voorman en de politie. Drie agenten en meerdere demonstranten zijn hierbij lichtgewond geraakt. Woensdag 24 januari vond in de raad op verzoek van de fractie van DENK een interpellatiedebat plaats met portefeuillehouder burgemeester Marcouch. Een debat met aan de ene kant voelbaar de afkeer van deze vorm van de demonstratie en aan de andere kant het belang van het grondwettelijke recht op demonstratie. Een greep uit de vele punten die in het ruim 4 uur durende debat naar voren kwamen. Lees verder

 • Fractiebezoek aan 't Broek Omhoog

  28 januari − Woensdagmiddag was de VVD Arnhem fractie op bezoek bij ‘t Broek Omhoog. Een bijzonder buurthuis midden in de wijk Het Broek. Lees verder

 • Rebin Maref bij Nieuwsuur over Koranverbranding Arnhem

  16 januari − De recente gebeurtenissen afgelopen zaterdag in Arnhem, waarbij Pegida-voorman Edwin Wagensveld tijdens een geplande demonstratie de intentie had om een Koran te verbranden, hebben begrijpelijkerwijs veel emoties losgemaakt onder onze inwoners en betrokken ondernemers. De middag escaleerde uiteindelijk in een confrontatie tussen de politie en tegendemonstranten. Lees verder

 • Spoeddebat Neutraliteit BOA's afgewezen

  23 december − Ongelofelijk dat de meerderheid van de raad het spoeddebat over de neutraliteit van boa's heeft afgewezen. Dit onderwerp raakt de samenleving, daarom zal de VVD een verzoek indienen voor een debat. Lees verder

 • Hertenkamp Sonsbeek

  23 december − In aanloop naar voorgenomen beleid uit Den Haag om hertenkampen te verbieden, heeft wethouder Van der Wel van de partij voor de Dieren in Arnhem eerder dit jaar de mannetjesherten uit Sonsbeek direct verwijderd. Lees verder

 • Vertraging woningbouwontwikkeling

  23 december − De VVD-fractie bereiken diverse signalen dat ontwikkelaars steeds minder bereid zijn te investeren in woningbouw in Arnhem. Er zijn zelfs ontwikkelingen die stopgezet worden omdat de Arnhemse Woonvisie de ontwikkelmogelijkheden zodanig wijzigt dat ontwikkeling niet meer mogelijk is. Lees verder

 • Spoeddebat Vakantiepark Arnhem

  23 december − Twee weken geleden heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om óók op te treden richting de eigenaar van Vakantiepark Arnhem wanneer er sprake is van permanente bewoning. Een dag later hebben we via de media vernomen dat het aantal permanente bewoners veel hoger was. Lees verder

 • Omgevingsvisie 2040

  10 december − Als VVD-fractie hebben we tegen de omgevingsvisie 2040 gestemd. De belangrijkste reden is dat we zien dat er onvoldoende ruimte is voor het vinden van balans tussen grote opgaves/ambities rond gebruik en inrichting van de openbare ruimte en aandacht voor groen, klimaatverandering en behoud van natuur. Lees verder

 • De rekening niet vooruitschuiven

  10 november − De Arnhemse begroting voor 2024 leunt zwaar op onze spaarpot en onzekere bijdragen uit Den Haag. Gezien de wereldwijde uitdagingen en de impact die dat heeft, ook op onze gemeente, is het opvallend dat Arnhem een koers vaart waar veel geld wordt uitgegeven ten koste van opgebouwde buffers, in plaats van te kiezen voor financiële voorzichtigheid om klappen in de toekomst op te vangen. Lees verder

 • Werkbezoek Minister Micky Adriaansens - Energie & de Toekomst

  09 november − Op uitnodiging van VVD Arnhem bezocht Minister Micky Adriaansens gisteren Arnhem om de unieke rol van de stad en regio in de energietransitie te zien. Een bezoek aan de controlroom van Tennet alwaar Tennet 24/7/365 de energiebalans in het netwerk bewaakt, werd opgevolgd door een rondetafelgesprek met Tennet, Alliander, VNO-NCW en The Economic Board Arnhem Nijmegen onder leiding van kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor de VVD, Herre Dijkema. Lees verder

 • Terugblik Themabijeenkomst Economic Board Arnhem-Nijmegen

  02 november − “Welvaart is niet vanzelfsprekend” De rol van de Economic Board Arnhem-Nijmegen Onder bovenstaande titel sprak Jan van Dellen, algemeen directeur Economic Board Arnhem-Nijmegen op donderdagavond 2 november op de themabijeenkomst van VVD Arnhem in Musis Arnhem, voor een gehoor van een vijftigtal belangstellende leden en niet-leden, over het centrale belang van een gezonde regionale economie voor welvaart in onze regio. Lees verder

 • Belangrijk nieuws over de Arnhemse begroting 2024

  02 november − Gisteravond ontving de Arnhemse Gemeenteraad 1,5 uur voor de bespreking van de verandervoorstellen op de Arnhemse Ontwerpbegroting 2024 een brief van het college. In deze brief werd medegedeeld dat er sprake is van een structureel tekort van 8,8 miljoen euro in 2024 en 13,2 tot 15,7 miljoen euro in de jaren daarna. Dit tekort wordt veroorzaakt door de stijging van tarieven binnen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de financiële situatie van Arnhem. Lees verder

 • VVD Arnhem tegen Arnhemse burgerberaad.

  31 oktober − De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten 4 x per jaar een burgerberaad te organiseren, met als doel verschillende meningen en achtergronden te horen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het burgerberaad bestaat uit een groep van 150 deelnemers die een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de stad vormen. Het doel van het burgerberaad is om een breed maatschappelijk advies te verkrijgen over een voor Arnhem lastige vraag en de kloof tussen bestuur en stad te verkleinen. In het eerste burgerberaad in Arnhem wordt advies gevraagd over het tot minimum beperken van de hoeveelheid afval in Arnhem. De VVD fractie heeft haar bedenkingen bij zowel het burgerberaad op zich als het gekozen onderwerp afval. Lees verder

 • Cruiseschepen in Arnhem

  04 oktober − Door een verbouwing van de Rijnkade en de haven die vol ligt met boten om asielzoekers op te vangen kunnen er in heel 2024 geen cruiseschepen aanmeren in Arnhem. Voor de rederijen, de ondernemers in de binnenstad én mogelijke toeristen heeft dit grote gevolgen. Als VVD – fractie hebben we altijd gepleit om de rederijen juist naar Arnhem te trekken. De toeristen die hiermee worden aangetrokken brengen levendigheid aan de Rijnkade en in de binnenstad. Lees verder

 • Reactie VVD-fractie over debat vergoeding extra kosten bij aanpassing paspoort of rijbewijs

  04 oktober − Naar aanleiding van het moeizame debat in februari over vergoeding kosten geslachtsregistratie is het college vlak voor de zomer met een nieuw voorstel gekomen. Wij hebben in samenwerking met het CDA, de PVDA en Arnhem Centraal destijds een amendement opgesteld om niet voor één specifieke doelgroep de kosten te vergoeden maar om dit breder te trekken. Het college is hiermee aan de slag gegaan en vlak voor de zomer hebben zij een nieuw voorstel met ons gedeeld. Lees verder

 • Dierenasiel Arnhem

  29 september − Afgelopen weken is er in de media veel gezegd en geschreven over het Dierenasiel Arnhem. In augustus ontvingen wij een brandbrief van het bestuur van het dierentehuis Arnhem en omstreken. In deze brief wordt uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken rond de voorgenomen nieuwbouw van het dierentehuis en het stoppen met de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Arnhem met ingang van 1 oktober aanstaande. Het huidige pand is in zeer slechte staat en kan niet langer worden gebruikt. Het bestuur gaf aan in een impasse te zitten en niet verder te kunnen met de vergevorderde plannen voor nieuwbouw als de gemeente Arnhem niet snel akkoord geeft voor deze plannen en garant staat. Lees verder

 • In gesprek met de bewoners van Schaarsbergen

  16 september − Vandaag was VVD Arnhem in Schaarsbergen in gesprek met bewoners. In deze wijk is afgelopen jaren veel gebeurd om wateroverlast in de huizen op te lossen. Daar zijn bewoners blij mee. Lees verder

 • De perspectiefnota 2023

  15 juli − De perspectiefnota 2023 is vooral een herhaling van de uitwerking van het coalitieakkoord vorig jaar. Weinig nieuws, weinig perspectief. Lees verder

 • Zorgen over bereikbaarheid Arnhem en het benutten van parkeerplaatsen

  15 juli − De komende anderhalve maand zullen belangrijke toegangswegen in Arnhem, zoals de Apeldoornseweg, Onderlangs, Laan van Presikhaaf, Wichard van Pontlaan en de Willemstunnel, langdurig worden afgesloten vanwege werkzaamheden. Hoewel wij begrijpen dat onderhoud noodzakelijk is, maakt VVD Arnhem zich zorgen over de manier waarop dit gepland en gecommuniceerd is, en welke alternatieven er worden geboden. Lees verder