Nieuws

 • Procedures Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Momenteel lijken de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 nog ver weg, maar niets is minder waar! Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet; bestuur en fractie zijn hier ondertussen mee begonnen. Via deze nieuwsbrief willen we jullie vroegtijdig op de hoogte brengen van de lopende zaken en belangrijke data. Lees verder

 • Wel siervuurwerk, geen knallen

  Een aantal Arnhemse partijen wilde een lokaal afsteekverbod van vuurwerk voor consumenten. Dat betekent dat naast het landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat afgelopen jaar is ingegaan, binnen de gemeentegrenzen van Arnhem helemaal geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. Lees verder

 • Arnhem stopt met DifTar

  De VVD-fractie heeft afgelopen woensdag samen met een meerderheid van de gemeenteraad voor het stoppen met het betalen per afvalzak (DifTar) gestemd. Het voorstel van het college is om tot 1 juni nog de afvalpas te blijven gebruiken om de restafvalcontainers te openen. Lees verder

 • Eusebiuskwartier, een parel voor Arnhem

  Namens de VVD fractie heb ik op donderdag 1 april het manifest Eusebiuskwartier in ontvangst genomen. Hierin wordt de politiek opgeroepen bij te dragen aan de mooie ontwikkelingen in het gebied rond de Eusebius. Lees verder

 • Nieuwe coalitie

  Nieuwe coalitie GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal vormen de nieuwe coalitie in Arnhem. Het is fijn dat we in goede sfeer en heel snel tot deze samenwerking zijn gekomen, zodat we het laatste jaar van deze bestuursperiode door kunnen met de mooie dingen die we aan het doen zijn voor de stad. Bijgevoegd vind je het addendum met de totale set aan afspraken die we gemaakt hebben. Namens de VVD fractie, Leendert Combée Steffenie Pape. Lees verder

 • Arnhem wil stoppen met DifTar

  De VVD is blij met de keuze van de Arnhemmers om per direct te stoppen met het betalen per afvalzak... Lees verder

 • Handtekeningen tegen kap bomen in Park Klarenbeek

  Het al dan niet kappen van bomen blijft de stad bezig houden. En terecht! We moeten zorgvuldig met onze bossen en parken omgaan en kritisch blijven op het beheer van ons groen... Lees verder

 • Nieuws vanuit de fractie

  De VVD fractie zegt, samen met coalitiepartners GroenLinks en PvdA, de samenwerking met D66 op... Lees verder

 • Klimaatfonds of tochtstripfonds?

  Vorige week hebben we in de gemeenteraad de Arnhemse aanpak energiearmoede besproken. Arnhem is, net als veel gemeenten, druk bezig met de energietransitie. We hebben een ambitieus energieprogramma New Energy Made In Arnhem (NEMIA) met een daarbij horend klimaatfonds van 10 miljoen euro voor deze bestuursperiode 2018-2022. De doelstelling is om koploper te zijn op het gebied van de energietransitie door een stevig en ambitieus verhaal neer te zetten... Lees verder

 • Ontevredenheid over straatnamen

  Het is goed om breder te kijken bij het bepalen van onze straatnamen zodat het een betere afspiegeling is van Arnhem. Slecht is het als je dat wil bereiken door anderen uit te sluiten of samenwerkingen met bepaalde activistische groepen op te leggen vanuit de politiek. In de raad hebben een groot aantal partijen (GroenLinks, D66, PVDA, DENK-VA en de ChristenUnie) een initiatiefvoorstel gemaakt om de Arnhemse straatnamen een betere afspiegeling te laten zijn van de stad. In Arnhem hebben we een straatnamencommissie die hiervoor is aangesteld. De kaders waarin de commissie haar keuzes maakt, wil de raad veranderen... Lees verder

 • Onderzoek inclusiviteit gemeente Arnhem

  Afgelopen woensdag heeft in de gemeenteraad het debat plaatsgevonden over een inclusiviteitsonderzoek dat is uitgevoerd binnen de gemeente Arnhem. In 2019 is door de universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar inclusie binnen de gemeentelijke organisatie. De uitkomst van dit rapport was niet erg positief voor de gemeente, met de aanbevelingen is aan de slag gegaan maar het rapport kwam niet bij het college en dus ook niet bij de raad terecht... Lees verder

 • In gesprek met VVD Arnhem

  Normaal spreken wij je graag aan de deur, maar dat doen we in verband met de coronacrisis niet. Daarom willen we graag op een andere manier van jou horen hoe we onze stad nog mooier kunnen maken. Afgelopen week hebben we in verschillende wijken Arnhemmers een kaartje gestuurd en uitgenodigd om in gesprek te gaan met VVD Arnhem. Waar word je blij van, wat gebeurt er in jouw straat of wijk en hoe kunnen we Arnhem verbeteren? In Maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen, wat geef je ons mee? Laat van je horen: Mail ons ingesprekmet@vvdarnhem.nl of scan de QR code. Lees verder

 • Nieuws vanuit de fractie

  Met ingang van 1 februari 2021 gaat raadslid Bas van Es onze VVD-fractie verlaten. Bas begint vanaf die datum als merkleider Arnhem Nijmegen bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Een baan die na een onzekere periode voor Bas en zijn gezin een mooi toekomstperspectief biedt. Helaas is deze baan niet te verenigen met het raadslidmaatschap... Lees verder

 • Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

  2020 was voor veel mensen een zwaar jaar. Ondernemers, zorgpersoneel en heel veel andere Arnhemmers hebben een moeilijke tijd gehad. Maar gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Lees verder

 • Bomen in Arnhem

  Afgelopen weken was er veel onrust in Arnhem over het kappen van bomen op de Gulden bodem en in park Klarenbeek. Dat betekent dat onze bomen ons dierbaar zijn. Twee jaar geleden bij de dunning in Warnsborn was dat al duidelijk en ook nu roert de stad zich bij het kappen van de bomen op de Gulden bodem en in park Klarenbeek. En terecht, want bomen zijn belangrijk. Belangrijk voor onze gezondheid, het welzijn van mensen en dieren en voor het klimaat... Lees verder

 • Investeren in cultuur

  De gemeenteraad heeft nu een stap gezet naar een toekomstbestendig huisvesting van zowel het Stadstheater, Oostpool en Introdans. In één gebouw op de plek van het Stadstheater. De kosten zijn circa 83 miljoen inclusief een verwachte bijdrage van de provincie van circa 10 miljoen... Lees verder

 • Aan de slag met de Blauwe Golven

  De VVD fractie is blij dat we in 2021 kunnen starten met de renovatie van de Blauwe Golven en de rand daar om heen. Het is een belangrijk kunstwerk. Iedereen kent het en het helpt natuurlijk enorm dat het een flexibel kunstwerk is. Het laat veranderende functies toe, denk aan skaten, extra groen, verlegging van de wegen en extra parkeerplaatsen. Het zet de stad niet op slot en dat is een verdienste van het kunstwerk en van de kunstenaar de heer Struycken... Lees verder

 • Investering van 1,6 miljoen in MKB in regio Arnhem/Nijmegen

  Goed nieuws voor het MKB in Arnhem. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. De totale investering in het mkb in de regio is 1,6 miljoen euro. Lees het persbericht hier: bit.ly/3q4KuUU of bekijk het digitaal magazine via bit.ly/33i1qgX. Lees verder

 • VVD Arnhem over de begroting in de gemeenteraad.

  VVD Arnhem over de begroting 2021 Arnhem in de gemeenteraad. Lees verder

 • Stadsblokken-Meinerswijk

  VVD Arnhem vindt: de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk top. Bouwen op verwaarloosde industrieterreinen en landbouwgrond veranderen in natuur. Lees verder