Stop referenda in onze stad

Na het afgelopen referendum is het voor VVD Arnhem nog eens extra helder geworden: na zorgvuldig overleg met alle relevante partijen in de stad is het de gemeenteraad die de knoop doorhakt. Het uitgangspunt is dat een meerderheid in de gemeenteraad een meerderheid onder de Arnhemmers vertegenwoordigt (vertegenwoordigende democratie).

De Arnhemse referendumverordening wordt komende periode geƫvalueerd. Mede naar aanleiding van de discussie over de inzet van referenda vinden wij het belangrijk dat burgers niet aan het eind van een besluitvormingstraject om hun mening wordt gevraagd, maar eerder en laagdrempeliger. Hoe doe je dat dan? Wat is de beste manier om inwoners van de stad te betrekken bij onderwerpen die spelen? Waar willen mensen wel over meepraten en waar niet? Daar willen we met jou over in gesprek. Aanstaande woensdag is dit het thema tijdens onze Liberale borrel bij Dudok, inloop 20:00 uur, aanvang 20:30 uur.