Grand Cru

Afgelopen maandag 30 januari zijn in de gemeenteraad de horecavisie en de detailhandelsvisie vastgesteld. Voor beide sectoren geldt dat nieuwe vestigingen of verplaatsingen van bedrijven door de gemeente worden gefaciliteerd indien het goed past op de betreffende locatie. Voor de verschillende gebieden in de stad is beschreven wat het gewenste profiel is voor vestiging van horeca- en detailhandelsbedrijven. Voor de horecabedrijven was daarbij het voorstel om flexibel te zijn voor bedrijven die als “Grand Cru” kunnen worden omschreven: een unieke, innovatieve formule kan in beginsel op elke gewenste locatie. De VVD fractie maakte een motie om deze regel ook voor de detailhandel toe te passen. Hiermee wordt Arnhem als gastvrije stad voor ondernemers niet met regels op slot gezet. Ook vestiging van solitaire grootschalige detailhandel blijft hiermee mogelijk, al moet natuurlijk wel aan voorwaarden worden voldaan, zoals het niet concurreren met de detailhandel in de binnenstad of de winkelcentra. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.