Geplande villa's moeten wijken voor rijtjeshuizen.

Als je de website van de SP mag geloven zijn ze nogal dol op het bouwen van goedkope woningen. Dat zelfs eerder gemaakte afspraken daarvoor moeten wijken neemt men voor lief.

Zo heeft afgelopen maand SP wethouder Elfrink de raad voorgesteld om in te stemmen met het bouwen van 24 rijtjeshuizen op de plek waar eerst tien vrijstaande woningen gepland stonden. Deze tien vrijstaande woningen vormden onderdeel van een deels gerealiseerd plan in Malburgen west. Kopers die daar een huis kochten met het idee dat ze in een wijk zouden gaan wonen met vrijstaande huizen en 2-onder-1 kap woningen komen nu bedrogen uit. Zij werden verleid met de toezegging dat dit plan zeker zal worden afgebouwd en naar nu blijkt is dat dus niet zo. 24 rijtjeshuizen geschikt voor de verhuur net boven de sociale grens van € 710,- per maand is nu het voorstel.

De VVD is van mening dat hier een radicale wijziging ten opzichte van het originele plan wordt voorgesteld. Als daar goede redenen voor zijn dan zijn wij natuurlijk bereid om voor dit voorstel te stemmen. Maar de wethouder heeft in onze ogen niet duidelijk gemaakt welke andere opties hier zijn overwogen. Het lijkt erop dat hier is gekozen voor de snelle weg door 10 vrijstaande huizen te vervangen door 24 rijtjeshuizen.

Afgelopen maandag heeft de VVD het college gevraagd om in samenspraak met bewoners met een beter onderbouwd voorstel te komen, waarbij ook andere opties worden meegenomen. Dit zal recht doen aan eerder gemaakte afspraken. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven. De VVD stemde daarom tegen het voorstel. Een meerderheid in de raad dacht hier anders over. Het voorstel werd helaas aangenomen.