Na vragen van de VVD: Schaduwschermen voor IJsclub Thialf

Arnhem is in het trotse bezit van een unieke ijsclub: de Arnhemse ijsclub Thialf. De ijsbaan van deze club was de afgelopen periode drukbezocht en was een van de kanshebbers voor de eerste Nederlandse marathon op natuurijs van dit jaar. De ijsbaan staat op het sportpark Cranevelt. Hier bevinden zich o.a. ook een voetbalclub, een american football club en een tennisclub.

Om zo lang mogelijk van het ijs en dus het schaatsen te kunnen genieten wil men, in een van de hoeken van de ijsbaan, een paar schaduwschermen plaatsen. Deze schermen gaan de dooi tegen. De palen hiervan worden permanent geplaatst, de doeken hangen gemiddeld drie dagen per jaar. Ondanks dat er op het sportpark vele permanente palen, lichtmasten en vangnetten staan kreeg het bestuur van de vereniging van de omgevingsdienst geen toestemming  om de schermen te plaatsen. Twee keer is het verzoek afgewezen en op een uitnodiging van het bestuur om met de omgevingsdienst en het Sportbedrijf om tafel te gaan is niet gereageerd. 

De VVD fractie vindt deze gang van zaken onbegrijpelijk en heeft daarom op maandag 30 januari aan de wethouder Sport de vraag gesteld waarom er wel veel permanente en vaste palen, lichtmasten en vangnetten op het sportpark mogen staan,  en deze schaduwschermen - waarvan de doeken tijdelijk zijn - niet?

De wethouder gaf onmiddellijk aan dat de IJsbaan Thialf van grote waarde is voor Arnhem en beloofde zich in te gaan spannen om de schermen geplaatst te krijgen. Reeds de dag nadat de vragen gesteld zijn is het contact tussen het bestuur en de wethouder gelegd en we vertrouwen er op dat de schermen dit jaar nog geplaatst gaan worden zodat we in de winter 2017/2018 zo lang mogelijk van het schaatsen te kunnen genieten. En: misschien wordt de eerste Nederlandse marathon van de volgende winter nu wel in Arnhem gehouden.