Ondergronds wordt bovengronds

Al in 2009 werden de eerste plannen gepresenteerd om een supermarkt te bouwen op het braakliggende terrein van Hegeman langs de Utrechtseweg. Waar nu een villa en een vervallen werkplaats voor auto's staan zou een nieuwe ondergrondse supermarkt van Hoogvliet moeten komen.

Omdat de SPAR in de Oranjestraat zou sluiten zou de wijk de buurtsuper verliezen. Iets dat voor de andere winkels in de straat een groot gemis zou zijn. De komst van Hoogvliet zou een impuls voor de wijkeconomie betekenen en veel werkgelegenheid met zich meebrengen.

Het plan werd door de VVD gesteund maar werd in 2013 door de raad weggestemd. Het doorslaggevende argument was het ontbreken van draagvlak in de buurt. De VVD heeft dat destijds anders beoordeeld.

In 2014 werd een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep heeft onderzocht hoe het draagvlak kon worden verbeterd. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd met omwonenden, buurtbewoners, Hoogvliet en de projectontwikkelaar. Dit heeft geresulteerd in een nieuw breed gedragen plan. De ondergrondse supermarkt werd bovengronds gehaald.

Afgelopen maandag stemde de raad unaniem voor en dat is goed nieuws. Er komt hiermee een einde aan de onzekerheid die jarenlang heeft geduurd. Onzekerheid bij bewoners, werknemers van de SPAR en ondernemers in de buurt. Er komen 50 tot 70 nieuwe arbeidsplaatsen bij, waarbij ook ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komst van Hoogvliet zal de wijkeconomie een boost geven. Buurtbewoners kunnen lopend hun boodschappen blijven doen en hoeven daarvoor niet naar Oosterbeek. De verwachting is dat de bouw in 2018 zal zijn voltooid.

Udo Kelderman