Toekennen subsidies evenementen moet transparanter

Toekennen subsidies evenementen moet transparanter

Evenementen zijn erg belangrijk voor Arnhem, gelukkig is er ook een flink budget (ongeveer €600.000) beschikbaar. We hebben een prima Evenementenvisie, maar in de uitvoering gaat een aantal dingen flink mis. Het moet transparant en niet willekeurig en hap/snap zoals de organisatoren het nu ondervinden.

Het is nu niet duidelijk waar een aanvraag voor evenementensubsidie aan moet voldoen. Ook krijgen de organisatoren vaak geen motivatie waarom ze wel/niet een subsidie krijgen. Heel regelmatig gaat het met een telefoontje.

Naast deze basale punten -waarvan je zou verwachten dat ze op orde zijn als je 6 ton te verdelen hebt- is er nog een belangrijk punt. Er zijn gemeenten die organisatoren jaarlijks in een gesprek uitdagen om te komen tot de mooiste en prikkelendste ideeën voor evenementen, die passen bij de speerpunten van de stad. In Arnhem dreigen organisatoren gedemotiveerd af te haken.

Wethouder Elfrink ontkent de problemen in de uitvoering. Onze motie die het college vraagt om deze zaken goed te gaan regelen heeft het (net) niet gehaald.

Gelukkig heeft het college wel toegezegd om voor de zomer te komen met een verordening die een deel van de bezwaren wegneemt. We wachten de verordening af.

Leendert Combée