Canvassen in de wijk Alteveer/Cranenvelt: wervende woonmilieus.

© hazenrietje.nl

Canvassen in de wijk Alteveer/Cranenvelt: wervende woonmilieus.

Veel VVD-leden en supporters canvassen wat af. In verkiezingstijd, maar zeker ook daarbuiten. Met grote regelmaat gaan we de Arnhemse wijken in om deur-aan-deur te horen wat er leeft. Op zaterdag 15 april togen 8 VVD’ers naar Alteveer/Cranevelt. Het was Paaszaterdag, veel mensen waren thuis en de meesten wilden graag vertellen wat er goed gaat en wat beter kan in de wijk.

 Diverse onderwerpen kwamen aan de orde: parkeren in de wijk, de toestand van het wegdek, de informatie (of het gebrek daar aan) bij vergunningverlening (door de ODRA), maar de grote meerderheid van de gesprekken ging over de collegebrief Verkenning wervende woonmilieus of te wel: “bouwen in het groen voor de rijken” zoals het ook wel genoemd wordt. Er heerst in de wijk onbegrip en ongerustheid over de drie in de directe omgeving “aangewezen” locaties.

De VVD-fractie heeft een duidelijke mening over de collegebrief.

De stad groeit nog steeds, in de komende 20 jaar komen er 5.500 woningen bij. Deels door herbestemming, maar het grootse deel door nieuwbouw. Door de focus op sociale woningbouw de afgelopen decennia is de verhouding sociaal – midden – hoog scheefgegroeid. Daarom vinden wij het goed om aandacht te schenken en ruimte te maken voor woningen in de topsector (categorie 5 tot 8 ton), waardoor je de verhoudingen in de stad recht trekt. Maar bij het voorstel dat nu aan de raad is gepresenteerd hebben we wel een aantal bezwaren:

·      Het aantal van 150 tot 250 woningen laat nogal wat ruimte en zal de genoemde scheefheid niet wijzigen;

·      De behoefte aan middeldure woningen (2 tot 5 ton) is veel groter, deze categorie zorgt voor doorstroming en verdient veel meer aandacht;

·      Met de regio moeten afspraken komen voor sociale woningbouw, die nu eens niet geschonden worden, zodat niet vooral Arnhem aan de lat staat;

·      Bij te ontwikkelen locaties moet zorgvuldig onderzoek gedaan worden naar draagvlak in de wijk;

·      Vooral private grondeigenaren uitnodigen in plaats van gemeentelijke grond voorop stellen;

·      Gemeentelijke gronden met een unieke maatschappelijke functie niet inzetten voor woningbouw.

Op grond van deze bezwaren zullen wij voorstellen om de raadsbrief aan te nemen, maar op belangrijke punten te wijzigen. De genoemde locaties Sterrenberg, Heijnoord, Hazegrietje en de sportparken die in gebruik zijn worden bij voorbaat ongeschikt geacht en niet verder onderzocht.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Roeland van der Zee