Bereikbaarheidsvisie terug naar de tekentafel

Bereikbaarheidsvisie terug naar de tekentafel 

De gemeenteraad heeft de bereikbaarheidsvisie van het college van de agenda gehaald. Na maanden gepraat te hebben over de bereikbaarheid van Arnhem zonder dat er zicht kwam op een beter bereikbare binnenstad, heeft de VVD gisteren voorgesteld om de wethouder nog eens goed naar het stuk te laten kijken. Vanuit alle fractie was veel kritiek op het stuk en de antwoorden van wethouder Ritsema kwamen op een aantal punten niet meer overeen met de tekst in de visie! Oorzaak voor deze impasse is dat er bij het opstellen van de visie onvoldoende gebruik is gemaakt van de kennis en kunde en van bijvoorbeeld het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) tot het bewonersplatform Arnhem 6811.

Voor 1 oktober moet wethouder Ritsema nu komen met een verbeterde versie, zodat we wel verder kunnen met het ontwikkelen van een beter bereikbare stad. Want dat is volgens de VVD hard nodig. Het is jammer dat we nu weer enkele maanden vertraging oplopen, maar het onderwerp is te belangrijk om zonder goede basis vast te stellen. Het belang van een bereikbare stad, van een gastvrije stad, is groot voor de binnenstadseconomie en dus voor ons allemaal.

De VVD wil voor een beter bereikbare binnenstad onder andere een onderzoek naar de mogelijkheden voor een parkeergarage onder de singel, dagkaart voor parkeren in samenwerking met Burgers Zoo en het Openluchtmuseum, een gastvrijer beleid voor fietsers in de stad en een pilot met flitsparkeren. Daarnaast vinden wij dat er geen parkeerplaatsen meer mogen verdwijnen.

We wachten nu versie twee van de visie af en gaan er vanuit dat bovenstaande wensen daar in meegenomen worden.

Leendert Combée.