Diftar

In maart van dit jaar werd het idee voor een Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling) in Arnhem besproken. De VVD-fractie heeft steeds aangegeven niet tegen een dergelijk systeem te zijn: de vervuiler betaalt vinden wij een goed principe.


Diftar

De fractie is echter ongelukkig met het nu invoeren (per 1 januari 2018), omdat "omgekeerd inzamelen" nog niet is ingevoerd en dit naar verwachting voldoende effect zal hebben. Daarbij moeten voor veel groepen uitzonderingen worden uitgewerkt, die de effectiviteit van Diftar negatief zullen beïnvloeden.

In september is een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om een plan uit te werken waarbij minima gestimuleerd worden om afval te scheiden, maar er financieel niet op achteruit mogen gaan (de lasten worden hen momenteel kwijtgescholden). Daarnaast is besloten Diftar per 1 januari 2019 in te voeren. Alhoewel wij voor uitstel zijn vinden wij 1 jaar nog steeds veel te weinig. Zorg eerst voor een goed werkend “omgekeerd inzamelen” en ga dan kijken wat verder nodig is.

De VVD-fractie is de enige partij in de gemeenteraad die tegen deze voorstellen heeft gestemd. De invoering zal nog veel uitwerking en discussies opleveren.

Roeland van der Zee