Interpellatie Musis

Vooropgesteld: de VVD-fractie is erg opgetogen over de vordering van de nieuw- en verbouw van Musis Sacrum, het wordt prachtig en is een aanwinst voor Oost-Nederland. Tegelijk zijn we kritisch op de projectcontrole en –verantwoording.


Interpellatie Musis

Vooropgesteld: de VVD-fractie is erg opgetogen over de vordering van de nieuw- en verbouw van Musis Sacrum, het wordt prachtig en is een aanwinst voor Oost-Nederland.

Tegelijk zijn we kritisch op de projectcontrole en –verantwoording.

Op 18 juli 2017 is de gemeenteraad van Arnhem geïnformeerd over de stand van zaken van het project Musis. Uit de informatie blijkt dat er een financieel tekort is van meerdere tonnen op het project. De wethouder verstrekte de informatie op aandringen van meerdere partijen in de gemeenteraad.

In de zomer van 2016 werd al bekend dat er meerkosten waren als gevolg van de vondst van asbest:  €2.357.000.

In mei 2017 verstrekte het college bovenop het investeringsbedrag een lening aan Musis van 8 miljoen euro voor investeringen in de inrichting zoals stoelen, geluidsinstallaties, verlichting etc. In 2015 werd nog gesproken over een investeringskrediet van 3,8 miljoen voor de inrichtingskosten.

Verschillende politieke partijen hebben regelmatig gevraagd naar de stand van zaken van het project, zowel inhoudelijk als financieel. Op 10 juli werd aangegeven dat het project binnen budget was, een week later ontving de raad een brief waarin een overschrijding van “enkele tonnen” wordt aangekondigd. Deze overschrijding komt boven de meerkosten door asbest en investeringen in de Eusebius welke op dit project drukken, waarmee de tegenvaller in totaal enkele miljoenen bedraagt.

Reden genoeg om wethouder Gerrie Elfrink ter verantwoording te roepen in een interpellatiedebat op 25 september.

Hij werd kritisch bevraagd over de hoogte van de kosten, realistisch begroten, inzicht in de vordering van kosten en verplichtingen, tijdigheid en juistheid van verantwoording aan de raad, etc.

Zoals gebruikelijk werden de vragen niet naar tevredenheid beantwoord en werden gevoelige onderwerpen gemeden. Dit resulteerde in een motie van afkeuring voor het gevoerde beleid. Op twee stemmen na (partij vd dieren en Verenigd Arnhem) werd de motie door de gehele oppositie aangenomen.

Een duidelijke waarschuwing aan de wethouder dat de raad juist en tijdig geïnformeerd wenst te worden!

Roeland van der Zee