Schone lucht

Onlangs besloot SP wethouder Ritsema de milieuzone voor personenauto’s uit te breiden. Kosten € 526.000 eenmalig en daarna € 60.00 per jaar. De gemeenteraad werd hierin niet gekend.

Schone lucht

De VVD vindt schone lucht belangrijk voor de volksgezondheid. Gelukkig wordt onze lucht steeds schoner. Dit komt door Europees en landelijk beleid. In de afgelopen decennia is elke tien jaar de uitstoot van schadelijke stoffen gehalveerd. Zowel berekeningen als metingen laten zien dat de Arnhemse lucht al heel schoon is. Uit metingen (2017) blijkt zelfs dat de Arnhemse lucht ruimschoots voldoet aan de Europese norm voor luchtkwaliteit en uit berekeningen van de GGD blijkt dat over heel Arnhem genomen de luchtkwaliteit de nog strengere Wereldgezondheidsorganisatie norm benaderd. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit berekende dat er wellicht nu nog knelpunten zijn maar dat die in 2020 geheel verdwenen zijn. We gaan de goede kant op. Om de lucht nog schoner te maken stellen wij voor het geld dat beschikbaar is voor de milieuzone op een ander manier uit te geven aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een milieuzone gaat er namelijk niet aan bijdragen onze lucht nog schoner te maken. Uit een rapport van TNO blijkt dat niet kon worden gesteld dat de Utrechtse milieuzone effectief was. De VVD wil dat er alleen effectieve maatregelen worden genomen en stelt o.a. voor dat wordt gekeken naar duurzame bevoorrading van het centrum. Onze stad moet goed bereikbaar zijn. Wij hebben daarom afgelopen maandag in de raad de het besluit over de milieuzone tegengehouden. Eerst willen wij weten wat wel en niet effectief is.

Dat betekent dat binnenkort de discussie over dit onderwerp zal losbarsten en de milieuzone voorlopig in de ijskast is geplaatst.

Udo Kelderman


Wat vindt de VVD landelijk