Algemene beschouwingen

We wonen in een geweldig mooie stad. Barstend van innovatieve ondernemers en initiatiefrijke Arnhemmers. Er zijn ongelofelijk veel Arnhemmers die door vrijwilligerswerk en mantelzorg Arnhem nog mooier, nog socialer maken. Ook in fysieke zin wordt Arnhem steeds mooier: de Jansbeek, Musis, het herdenkingsmonument in een nieuwe jas. Met de steun van de VVD. Dat mag gezegd, soms moet je ook jezelf wat gunnen.

© Steffenie Pape

Bij het vaststellen van de begroting heeft de VVD-fractie een groot aantal voorstellen van anderen gesteund. Voorstellen over kinderarmoede, het evenement living statues graag terug als jaarlijks evenement, aanpak schuldenproblematiek voor jongeren en een fonds voor verduurzaming; je hoeft gelukkig niet perse een eikeltjespyama te dragen om soms de amendementen van Groenlinks te snappen en te steunen.


We hebben zelf 3 amendementen/verbetervoorstellen ingediend:


1.werken moet lonen

Het is voor mensen in een uitkeringssituatie van het grootste belang dat ze er financieel op vooruit gaan als ze een baan vinden. Dat is ook wat het college met 1 zin schrijft in de MJPB. Dit amendement is de boter bij de vis. Want als uit de toets op de armoedeval (begin volgend jaar) blijkt dat werken niet loont, is het goed om de Arnhemse regelingen en toeslagen te versoberen zodat werken wel loont.


2. schone lucht

Het amendement is helder: de VVD is voor schone lucht, maar we moeten het geld inzetten op de meest effectieve maatregelen. Niet zo maar kiezen voor de milieuzone. We houden de ruim 500.000 beschikbaar voor luchtkwaliteit maar we gaan daar in de raad en met de stad de beste, meeste effectieve maatregelen bij kiezen.

Het idee van de strengere milieuzone werd door wethouder Ritsema eerder met de krant en de NOS gedeeld dan met onze raad. Een ander keuzemoment voor  het college was: kiezen we de metingen als uitgangspunt of zijn de berekeningen op dit moment gunstiger?

En natuurlijk… net een norm voor diesels kiezen die een paar jaar stenger is dan elders in het land. Ja, je wil op het journaal en je bent milieudefensie-campaigner geweest of niet. Op het nieuws vertelde wethouder Ritsema dat Arnhemmers 1 jaar eerder dood gaan, ongeveer 400 dagen; dat wil niemand! In Scherpenzeel of Rheden is dat trouwens 25 dagen later (oftewel; daar gaan ze volgens het GGD-onderzoek 375 dagen eerder dood).

Dat is hoe demagogie werkt. Het ís demagogie.

Er zijn partijen  -zoals oa Groenlinks - waarvan het lijkt alsof ze stoppen met nadenken als het om de milieuzone gaat. Het gaat om schone lucht en om een verbod op ’n categorie auto’s. Oh, daar kan wel ruim 5 ton naar toe.

Zij laten zich door demagogie -zonder inhoudelijk debat, zonder weging van verschillende maatregelen- naar een conclusie leiden.

Maar als dit zo doorgaat kan straks zelfs Jesse met z’n BMW niet meer over de singel in Arnhem rijden. 


3 handhaving

Het lukt de bewoners van de wijken over het algemeen goed om van de openbare ruimte een prettige openbare ruimte te maken. Uit solidariteit met al díe Arnhemmers, moeten we handhavend optreden tegen de veroorzakers van overlast.

Het belang van meer handhavers komt vaak terug als we met de VVD steeds in andere wijken deur aan deur aanbellen met de vraag: “waar wordt u blij van en waar wordt u minder blij van”. Veel genoemd: vuil rond afvalcontainers, hondenpoep, vrachtwagens in het voetgangersgebied, brommers die over de stoep rijden etcetera.

Overlast is niet gewoon. De overlast beperken lukt niet met –zoals het college dat zegt- de huidige ‘sobere’ handhavingscapaciteit. Daar moeten dus handhavers bij. Vandaar het amendement.

Wij dienden slechts 3 amendementen in (bescheiden als we zijn) en we steunden er veel. Het is een heel mooi resultaat dat ons amendement schone lucht en het amendement voor meer handhavers het hebben gehaald.

De strengere millieuzone in de ijskast en 5 handhavers er bij in de wijken!


Leendert Combée.