Teleurgesteld over de bereikbaarheidsvisie

Bereikbaarheid is belangrijk. Het gaat over een gastvrije stad voor de bewoners van de binnenstad, bezoekers uit Arnhem en bezoekers uit de regio! Dat is belangrijk voor de binnenstadseconomie. Het is daarom zo jammer dat de aangenomen bereikbaarheidsvisie niet gastvrij is maar ‘afgepast’.

Of ze nu te voet, met het OV, op de fiets of met de auto komen. Het is allemaal belangrijk, alleen scoort de bereikbaarheid voor de automobilist aanmerkelijk slechter dan die van de voetganger, de fietser of de gebruiker van het OV.

We krijgen op de autobereikbaarheid slechts een zesje. En dan hebben we het nog niet eens over de bewoners die er -gelukkig- steeds meer bijkomen in de binnenstad en de extra bezoekers van Focus en Musis waar we allemaal op hopen.

Voldoende parkeerplaatsen? De VVD vindt van niet!  Maar ondertussen veegt deze coalitie -nota bene onder het mom van leefbaarheid- de pleinen leeg!  We hebben al een openluchtmuseum; aan de Schelmseweg!

We willen gastvrij zijn en dat is dit college met deze nota niet. Het is afgepast; het woord monitoren staat er niet voor niets 36x in. Als je zo blij bent met het huidige aantal parkeerplaatsen, hoef je ook niet zo angstvallig te monitoren.

Afgepast in plaats van gastvrij; dat vindt de VVD helemaal niks. Het is een gemiste kans. Zowel voor de bezoekers met de fiets (ook die willen parkeren waar ze moeten zijn) als de bezoekers met de auto.

Tijdens het Nieuwscafe afgelopen vrijdag was er een horeca-ondernemer aan het woord met een bedrijf aan de markt. Ze had een duidelijk pleidooi; op niet marktdagen alsjeblieft weer parkeren op dit mooi bestrate maar o zo doodse plein.

De VVD heeft het weer parkeren op de markt op niet-marktdagen voorgesteld, maar dit kreeg geen meerderheid in de raad.

Een aantal van onze verbetervoorstellen (zie onderstaand overzicht) zijn aangenomen. Een eerste stapje naar een echt gastvrije stad. We zijn er nog lang niet. Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad blijven we hard werken om de meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen van het belang van een goed bereikbare stad voor fiets, OV én auto.


Leendert Combée


Voor potentiële bezoekers die niet meer komen hebben we een motie ingediend. Het is een idee van het PBA (Platform Binnenstad Arnhem) om onderzoek te doen naar de redenen van potentiële bezoekers van de binnenstad om de stad niet / niet meer te bezoeken.

aangenomen

motie óók de Korenmarkt beter bereikbaar. De weer goed georganiseerde en ambitieuze Ondernemersvereniging Korenmark wil graag meedenken/bijdragen aan verbeteringen van het plein. Een goed bereikbare, goed functionerende en bruisende Korenmarkt is van belang voor de hele binnenstad. Daarom in deze motie over de bereikbaarheid onder andere bekijken wat de mogelijkheden zijn om de voetgangersoversteek vanuit de Oude stationsstraat richting binnenstad zodanig aan te passen (splitsen/uitwaaieren) dat er ook een keuze is voor een looproute naar de Korenstraat. Steun voor deze motie is ook een mooie steun in de rug voor de Korenmarktondernemers.

aangenomen

Op niet-marktdagen weer parkeren op de Markt

verworpen

Het goedkoper maken van de parkeerdagkaart;

van €15 naar €10. 

Proef van 1 jaar

verworpen

Kijken hoe we de bezoekers van grote attracties aan de rand van de stad met een combikaartje kunnen verleiden om met OV of auto de stad te bezoeken, nadat je bij burgers zoo of openluchtmuseum bent geweest. Er komen daar ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Een enorm potentieel waar we veel meer mee kunnen doen.

aangenomen

Motie voor onderzoek naar mogelijkheden van een singelgarage; we moeten daarbij af van het argument dat een extra garage niet goed is voor de exploitatie van de gemeentelijke garages. College en raad moet niet de boekhouder van de parkeergarages zijn, maar de boekhouder van de stad.

Verworpen (19 voor 20 tegen)

Motie Pleyroute uit de file top 10.

aangenomen

Motie die oproept om optimaal gebruik te maken van de praktijkkennis en het gastvrijheidsdenken van de partners in de binnenstad.

aangenomen

Motie waarin een zeer pro-actieve opstelling van het college wordt gevraagd bij commerciële initiatieven voor parkeren/stallen van auto’s voor bezoekers/bewoners van de binnenstad.

verworpen

Motie fietser te gast (idee: ere wie ere toekomt van bewonersplatform Arnhem6811 en OKA).

aangenomen

Amendement om misleidende informatie uit de nota te halen over oa aantallen parkeerplaatsen (nota suggereert dat er 100 plaatsen bijgekomen zij  tov 2011, terwijl er in het centrumgebied ca 500 plaatsen zijn verdwenen)

Verworpen (19 voor, 20 tegen)