VVD Arnhem is blij met het akkoord

VVD Arnhem is blij met het akkoord

Het is gelukt. Er ligt een mooi en ambitieus concept-akkoord van GroenLinks, VVD, D’66 en PvdA. Een akkoord waarin de inzet van de vier partijen duidelijk is en vooral de gemeenschappelijke ambitie om met een stabiel bestuur goede dingen te doen voor Arnhem. Ook zetten we de regio stevig op de kaart.

De VVD vindt het heel belangrijk dat de komende periode centraal staat dat we optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring in de stad: van Arnhemmers in de wijken, van ondernemers, sporters, cultuurminnaars, onderwijskenners en bezoekers van onze mooie stad. Het is niet ‘u vraagt wij draaien’, maar wij willen de kennis en ervaring die er is benutten. Niet overleggen om het ‘af te kunnen vinken’ maar om er over en weer wat aan te hebben.

Het akkoord laat veel ruimte aan de raad. Weinig is door de coalitie dichtgetimmerd en bij een aantal afspraken is de uitwerking ervan aan de raad, bijvoorbeeld ten aanzien van museum Arnhem, de Blauwe Golven en het extra budget voor veiligheid. 

Veel ambitie op het terrein van werk, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Een selectie van mooie punten op een rij :

 • we gaan ons extra inspannen om Arnhemmers die (tijdelijk) geen werk hebben met een maatwerk-aanpak naar werk te ondersteunen. Uitgangspunt is ‘aan het werk, tenzij’. De begeleiding is niet vrijblijvend. Bij onwil heeft dit consequenties;
 • er komt geld beschikbaar om schulden bij Arnhemmers vroeg te signaleren en te voorkomen zoals in de aanpak ‘Vroeg erop af’;
 • grote ambitie op het gebied van duurzaamheid biedt veel kansen voor economische ontwikkeling. Er komt een klimaatfonds van €10 miljoen om de doelen van New Energy Made in Arnhem te halen. Ook reserveren we jaarlijks een bedrag dat oploopt naar 1,25 miljoen euro om te starten met het aardgasloos maken van tenminste drie wijken;
 • we willen het mogelijk maken dat de warenmarkt naar de Jansbeek verhuist en dat bij grote drukte in de stad parkeren op de markt mogelijk wordt; 
 • er komt jaarlijks extra geld voor het verbeteren van de veiligheid in de wijken en de binnenstad;
 • Van Wijken Weten ontwikkelen we verder door. Daarnaast willen we starten met Van Bedrijven Weten. Ook in de relatie naar de bedrijven moet -voor een optimale dienstverlening- veel meer de vraag centraal staan;
 • om de gastvrijheid ten behoeve van autobereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren komt jaarlijks 700.000 euro beschikbaar. We voeren flitsparkeren in. Er verdwijnen in het centrumgebied geen straatparkeerplaatsen maar er komen juist straatparkeerplaatsen bij. In overleg met onder andere het Platform Binnenstad Arnhem en bewoners gaan we op innovatieve manieren en met tariefacties nieuwe bezoekers naar de binnenstad trekken;
 • het is jammer dat de milieuzone er komt, maar er komt in ieder geval geen uitbreiding van het zonegebied en geen uitbreiding met brommers en scooters;
 • het betalen per afvalzak (diftar) zit niet in het akkoord. Gezien de grote opstartproblemen gaan wij er vanuit dat het betalen per afvalzak van de baan is;
 • er komt meer geld beschikbaar voor (city)marketing, evenementen en toerisme;
 • met een open houding en veel energie gaan we samen met regiogemeenten, Foodvalley, Nijmegen, de provincie, de Economic Board etcetera de regio nog beter op de kaart zetten;
 • om de initiatieven in de wijken te ondersteunen komt er een shared servicecentrum;
 • er komt geld beschikbaar om voorzieningen zoals een buurthuis of sportclub te verbeteren of toe te voegen in de wijken;
 • en last but not least: we bevriezen de lasten (ozb) én de tarieven voor parkeren en leges; er komt hierop ook geen indexatie. We maken de begroting robuuster door structurele afspraken voor het verbeteren van de solvabiliteit.

Een resultaat waar wij trots op zijn. We gaan het doen! 

Zet cookies aan om de video te tonen.