Initiatiefvoorstel ‘Meldplicht particuliere vakantieverhuur’ aangenomen!

Steeds meer particulieren verhuren (een deel van) hun huis via AirBnB of een vergelijkbaar platform, ook wel segment AirBnB genoemd.

 

Deze vorm van veelal vakantieverhuur draagt in grote mate bij aan de gastvrijheid van de stad Arnhem. Er zit echter ook een keerzijde aan deze vergunningvrije verhuur.

 

Momenteel is het niet of nauwelijks inzichtelijk hoeveel aanbieders er in Arnhem zijn en op welke locaties ze zijn gevestigd. Hierdoor kunnen de gestelde voorwaarden op geen enkele wijze worden getoetst, met als gevolg dat deze voorwaarden structureel worden overtreden.

 

Economisch gezien zorgt dit voor een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel vergunningplichtig zijn. Geregistreerde aanbieders (hotels, vakantiewoningen, campings etc.) krijgen concurrentie terwijl deze concurrenten niet onderhevig zijn aan enige vorm van controle op de gestelde voorwaarden. Concurrentie is goed en kan versterkend werken mits dit gebeurt in het zogenaamde ‘level playing field’. Daarnaast zorgt de ontstane wildgroei in toenemende mate voor onveilige situaties en overlast.

 

De VVD Arnhem hecht veel waarde aan de goede naam van het segment AirBnB zodat het maximaal kan blijven bijdragen aan de gastvrijheid van Arnhem. Daarnaast juichen wij deze vorm van kleinschalig en laagdrempelig ondernemerschap van harte toe en willen wij niet dat de goede ondernemers de dupe worden van de zogenaamde ‘wildgroei’.

 

Door het invoeren van een eenmalige meldplicht wordt het ‘vogelvrije’ karakter van het segment AirBnb gereguleerd. Gelukkig ziet zowel de gemeenteraad als het college dit ook in en is het voorstel aangenomen!