Vaststellen luchtagenda

Woensdag 13 februari is in Arnhem de luchtagenda behandeld in het Stadhuis. Schone lucht is mooi, maar maatregelen moeten wel effectief zijn. Wij blijven daarom kritisch over bijvoorbeeld de milieuzone, maar dat is nou eenmaal een gepasseerd station. Soms doen we hier net alsof we in een grote gifwolk leven. Maar de gemeten luchtkwaliteit blijft in 2017 bijna overal onder de Europese norm.

Dat betekent niet dat we niets kunnen doen om de lucht schoner te maken.
De voorstellen in deze schone lucht agenda gaan over een betere doorstroming van verkeer in de stad en het verder aanleggen van Walstroom, waardoor grote schepen niet meer met een aggregaat aan de kade liggen. Dat zijn ingrepen die haalbaar zijn en bij dragen aan schonere lucht.

De maatregelen voor de betere doorstroming zullen nooit ten koste gaan van de gastvrijheid van de stad. Sterker nog, als het lukt om de doorstroming te verbeteren is dat alleen maar beter voor een bereikbare binnenstad.


Een aantal partijen wil helmplicht voor snorfieten (blauwe kenteken) invoeren en wil dat brommers en snorfietsen verhuizen naar de rijbaan. Dat heeft geen effect op schonere lucht en draagt bij aan onveiligheid door grote verschillen in grootte en snelheid. Daar zijn wij tegen en deze plannen konden gelukkig niet op een meerderheid rekenen.

Er zijn ook partijen die vinden dat het geld dat wij hebben gereserveerd voor een betere autobereikbaarheid van de stad maar voor fietsen en openbaar vervoer moeten gebruiken. Wij zijn groot voorstander van meer bezoekers aan de binnenstad, want dat is goed voor de economie, dus goed voor banen en goed voor alle Arnhemmers. Het staat iedereen vrij te kiezen hoe ze naar Arnhem komen. Daarom investeren we in Arnhem zowel in bereikbaarheid van fiets, OV en auto.


Steffenie Pape
Raadslid VVD Arnhem.