“Dat doet ie anders nooit”

“Dat doet ie anders nooit”

Bij de behandeling van de Veiligheidsnota heeft de VVD onder andere aandacht gevraagd voor de aanpak van agressieve honden.

De VVD-fractie heeft veel signalen gekregen van Arnhemmers uit alle hoeken van de stad;  van Immerloo tot Mariendaal, van Klarendal tot Schuytgraaf.

Het is schokkend om te horen hoeveel onveiligheid samenhangt met loslopende agressieve honden, ook waar ze niet los mogen lopen. Een kleine groep verpest het.  Het is van belang dat iedereen kan genieten van de wijken en de parken. Het kan niet zo dat enkelen dit met hun gedrag/hond onmogelijk maken.

Meldingen/aangiftes worden de afgelopen jaren onvoldoende nauwkeurig beschreven, er worden nauwelijks maatregelen genomen.

Dat moet anders:

- aangiftes/meldingen moeten gedetailleerd worden opgenomen en desgewenst actie van politie of handhavers. Uiteraard met een  terugkoppeling aan de melder. Meldingen en aangiftes moeten weer zin hebben.

- optreden tegen loslopende honden buiten de losloopgebieden.

Gerichte handhavingsacties van meerdere gemeentelijke handhavers (met politie als back-up).

- aanlijngeboden en muilkorfgeboden opleggen, waar mogelijk gekoppeld aan verplichte gedragstrainingen. De geboden breed bekend maken omdat daar ook een preventieve werking vanuit gaat. 

Er was veel steun voor het VVD-plan in de gemeenteraad. De burgemeester heeft toegezegd dat hij er direct mee aan de slag gaat en voor 1 juli alles ook vastlegt in een voorstel aanpak agressieve honden (het zogenaamde ‘bijtbeleid”).

Een mooie uitkomst.