Overzicht noodmaatregelen (lokale) overheid en banken.

De overheid helpt ondernemers, organisaties, stichtingen, en verenigingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen op gemeentelijk en landelijk niveau van kracht waar je als zzp’er, mkb’er, stichting of vereniging gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.

Bekijk onderstaand een overzicht van wat de mogelijkheden zijn:


 • Uitstel gemeentelijke belastingen in o.a. de gemeente Arnhem.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 • Regelingen betreffende subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg in o.a. de gemeente Arnhem.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB via banken/kredietverstrekkers).
 • Uitstel inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO via banken/kredietverstrekkers).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.
 • Toeristenbelasting en cultuursector (via VNG).
 • SET Covid19: Stimulering digitale zorg.
 • Banken verlenen uitstel van rente en aflossing.

Via onderstaande links kun je meer informatie vinden over de genoemde regelingen, de gestelde voorwaarden en de  wijze van aanvragen:

https://www.arnhem.nl/Ondernemers/onderneming_starten/Vragen_over_ondernemen_en_coronavirus

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel