Investeren in de stad, juist nu!

Het blijven zware corona tijden, de onzekerheid en de aanpassingen in het dagelijks leven voor jong en oud. Sommige mensen worden er hoffelijk van, enkele anderen doen juist het tegenovergestelde. De scholen zijn weer begonnen, ook daar blijven we veel inventiviteit vragen. Net als van bijvoorbeeld de sportverenigingen. Heel veel ondernemers met hun medewerkers en zzp-ers, zien vaak vele jaren keihard werken, in een korte tijd vervliegen. Voor heel veel ondernemers is het komende half jaar cruciaal. Of het gaat nou gaat om een reisbureau, horeca of kledingzaak gaat. Het is echt heel spannend.

In Den Haag is snel, veel in gang gezet. Ook in Arnhem is het college met de ambtenaren keihard aan het werk gegaan.

De VVD-fractie is zeer tevreden over de Arnhemse herstelagenda. Hoeveel gemeenten in Nederland lukt het, en dóen het, om juist nu miljoenen in de stad te investeren: echt lef. 

Daar waar de gemeente er invloed op heeft, of realistisch gezien op kán hebben, staan er de goede dingen in de herstelagenda:

  • Anti-cyclisch investeren. Van Rozet-garage inclusief fietshub, tot vergroenen van het Croydonplein in Kronenburg en woningbouw in o.a. Schuytgraaf;
  • Werk/omscholing. Van platform die starters ondersteunt (StartClub Arnhem) tot snelle omscholingstrajecten. Ten aanzien van de extra gelden voor werk en inkomen/doorbraak naar werk zijn we wel kritisch. We hebben als raad al vele miljoenen beschikaar gesteld om meer mensen aan het werk te helpen boven op de landelijke lijn. Het college is voorlopig nog niet zo stevig uit de startblokken gekomen op dit punt. Ze zijn vooral erg lang bezig met de reorganisatie: maar het gaat om ons banen voor Arnhemmers, niet om een college dat druk is met ambtenaren. 
  • Openbare ruimte/handhaving. Van uitbreiding terrassen en stadsmarketing, het Coronaproof maken van buurthuizen, en meer handhaving.
  • Innovatie. Het Energy Innovationlab/dependance universiteit: samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid. Gemeente investeert circa 1 miljoen op een totaalinvestering van 140 miljoen in 5 jaar. Zo is de gemeente-euro ineens 140 keer meer waard. Goed werk, college!

Kortom, een plan met lef om Arnhem zo goed mogelijk door deze Coronacrisis te loodsen. 


Leendert Combeé

Fractievoorzitter VVD Arnhem