Eerste digitale open fractie

We gaan met z'n allen door een moeilijke periode waar keuzes gemaakt moeten worden. Juist nu is het belangrijk dat we investeren in onze stad, een paar weken geleden is hiervoor het Arnhemse herstelplan aangenomen in de raad. Tijdens de digitale open fractie konden vragen gesteld worden over het herstelplan, naast andere onderwerpen die actueel zijn onder de leden. Zo is er ook gesproken over: Diftar/afval, problematiek verkamering/woningsplitsing, de Arnhemse binnenstad en vuurwerk in combinatie met het niet handhaafbare afsteekverbod.