Inzetten op samenwerking kamerverhuur

Inzetten op samenwerking kamerverhuur

In de Gelderlander afgelopen week veel artikelen over Verkamering en wat de gemeente nu wel of niet extra gaat doen om dat beter te regelen. Het probleem is bekend: in sommige delen van de stad is de overlast groot terwijl er aan de andere kant altijd behoefte blijft aan goede kamers. Momenteel zijn de regels waaraan verhuurders moeten voldoen erg beperkt. Daarom is iedereen het erover eens dat er wat moet gebeuren.

Er is wel discussie over één bepaald onderdeel: de zogenaamde 50 meter regel. Na een rapport, diverse gesprekken in de stad en debat in de gemeenteraad stelde het college een aantal verhuurdersregels voor die ik iets verderop noem. Daarnaast wilde zij geen nieuwe vergunningen meer afgeven als er in een straal van 50 meter al een verkamerd pand zit, waar drie of meer personen wonen zonder dat ze één huishouden vormen. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dat onverstandig, omdat het een groot deel van de stad direct op slot zet. Daarbij is er nog geen kaart waar je precies op kan zien waar die verkamerde panden vanaf drie personen zich bevinden. Hoe kan je dan handhaven? Ook zorgt deze regel ervoor dat nieuwe verhuurders van betere kamers geen kans krijgen zich op de markt te begeven. Daardoor worden mensen, die nu wonen in een ondermaatse kamer, door gebrek aan andere mogelijkheden gedwongen te blijven zitten. Hierdoor blijft de reeds ervaren overlast in de buurt alleen maar langer bestaan. 

De wel of geen 50 meter discussie voor de hele stad houdt de gemoederen bezig, zo ook in de krant. Helaas ontstaat een beeld dat wij (de gemeenteraad) niks voor de Arnhemmers doen. Dat klopt niet. 

Wat gaan we sowieso doen? Er zal straks in de hele stad vanaf 3 kamers een vergunning aangevraagd moeten worden. Er moet gemiddeld 18m2 per bewoner zijn en er dient een contactpersoon voor de buurt te zijn. Ook mag tijdelijke bewoning niet, wat volgepakte woningen met arbeidsmigranten moet voorkomen. Er komt meer geld voor handhaving en de gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat gemeente, huurders en verhuurders gaan samenwerken om invulling te geven aan ‘goed verhuurderschap’. Dat geeft voordelen voor de goedwillende verhuurder én huurder maar zeker ook voor de buurt. Kortom wel regels, geen verbod, inzetten op samenwerking en zo stap voor stap naar een beter wonen in Arnhem.