Webinar Inclusie

De VVD is dé verzamelplaats voor alle mensen die samen met de VVD willen werken aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Bijeenkomsten met diverse thema’s spelen daarbij een belangrijke rol. Een van de thema’s die een grote rol speelt in onze huidige samenleving is inclusie: insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen, zoals mensen met een functiebeperking of mensen met niet-westerse achtergrond.

Daarom nodigen wij jou met veel plezier uit deel te nemen aan:
 
Het VVD Webinar over Inclusie op donderdag 12 November a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur
Onder leiding van Karin Kalthoff, raadslid VVD Arnhem, willen wij samen met ervaringsdeskundigen concreet laten zien hoe inclusie (tot een normaal en geaccepteerd) element kan worden.                 
Dus: welke fysieke en maatschappelijke hindernissen moeten worden opgeruimd om ieder naar zijn/haar beste vermogen aan de samenleving te kunnen laten deelnemen? Concreet zou de gedachtewisseling ons moeten helpen en inspireren aan te geven wat wij vinden dat daarvoor politiek nodig is.

Het onderwerp is een typisch liberaal thema. Het heeft immers te maken met alle vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

De volgende sprekers zijn tijdens het Webinar aanwezig:

  • Joost Overbeek: Oprichter/drijvende kracht “Alle Buren”. Dit is een ontwerpbureau voor/door jonge mensen die buitengesloten leken op de arbeidsmarkt.
  • Hester de Geer: Rolstoeltoegankelijk Arnhem; Toegankelijkheid Arnhemse parken en speelplekken.
  • Marcel Hielkema: Algemeen directeur Scalabor;  hét arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland.

Iedere spreker brengt vooraf twee stellingen in. Gericht op een gedachtewisseling van sprekers met de deelnemers.
 
Zowel VVD leden als andere geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten.
Wil je er ook bij zijn? Stuur dan een mail naar bestuur@vvdarnhem.nl en meld jezelf en eventueel bekende geïnteresseerden aan.
 
Wij sturen je dan tijdig de praktische informatie over hoe je op 12 november kunt deelnemen aan het Webinar, inclusief de Zoomlink en het wachtwoord.
 
Wij kijken uit naar je aanmelding!