Aan de slag met de Blauwe Golven

Aan de slag met de Blauwe Golven

De VVD fractie is blij dat we in 2021 kunnen starten met de renovatie van de Blauwe Golven en de rand daar om heen. Het is een belangrijk kunstwerk. Iedereen kent het en het helpt natuurlijk enorm dat het een flexibel kunstwerk is. Het laat veranderende functies toe, denk aan skaten, extra groen, verlegging van de wegen en extra parkeerplaatsen. Het zet de stad niet op slot en dat is een verdienste van het kunstwerk en van de kunstenaar de heer Struycken.

Dit levert natuurlijk ook gewoon werk op in een tijd waar banen op het spel staan. Het college heeft als uitgangspunt om bij dit soort opdrachten haar best te doen om zoveel mogelijk Arnhemse ondernemers samen met hun werknemers bij het uitvoeren te betrekken.

De Blauwe Golven krijgt straks een brede groene rand, extra handhaving, meer verlichting zodat het gebied veiliger en gastvrijer wordt en budget om dit alles goed te kunnen onderhouden. Dat alles bij een straks weer prachtig werkend fontein. Nu snel aan de slag.

Rebin Maref
Raadslid