Investeren in cultuur

Investeren in cultuur 

De gemeenteraad heeft nu een stap gezet naar een toekomstbestendig huisvesting van zowel het Stadstheater, Oostpool en Introdans. In één gebouw op de plek van het Stadstheater. De kosten zijn circa 83 miljoen inclusief een verwachte bijdrage van de provincie van circa 10 miljoen. Dat klinkt veel en dat is het ook. Maar dat bedrag wordt uitgespreid over 40 jaar, dus dan is het wat ons betreft een verantwoorde investering.Samen met andere partijen hebben we het college de opdracht gegeven om te streven naar een kostenverlaging van ongeveer 10 miljoen. Wij denken dat dit kan zonder dat de ambities voor een goed theater worden losgelaten. 

De VVD-fractie vindt investeren in cultuur van groot belang. Cultuur, onderwijs en natuur zijn belangrijke pijlersin de samenleving en voor veel mensen een goede reden om in Arnhem te gaan en te blijven wonen. En werken volgt wonen; waar mensen graag wonen, willen bedrijven zich graag vestigen. Dus wat de VVD betreft is er geen discussie over het belang van investeren in cultuur. En laten we dat deze keer eens soepel en snel doen.

Op naar een toekomstbestendig gebouw waarin het Stadstheater, Oostpool en Introdans samen wonen en samen werken. In een gebouw waar de hele week wat gebeurt. Zo heeft de stad aan de ene kant het bruisende Rozet en aan de andere kant een prachtig theatermet deze -voor onze stad en de regio- belangrijke instellingen. 

Leendert Combée
Fractievoorzitter