Bomen in Arnhem

Bomen in Arnhem

Afgelopen weken was er veel onrust in Arnhem over het kappen van bomen op de Gulden bodem en in park Klarenbeek. Dat betekent dat onze bomen ons dierbaar zijn. Twee jaar geleden bij de dunning in Warnsborn was dat al duidelijk en ook nu roert de stad zich bij het kappen van de bomen op de Gulden bodem en in park Klarenbeek. En terecht, want bomen zijn belangrijk. Belangrijk voor onze gezondheid, het welzijn van mensen en dieren en voor het klimaat. 

Onlangs is door de gemeenteraad unaniem het bomenplan aangenomen. Dit bomenplan geeft onder meer duidelijkheid en richting bij afwegingen op het gebied van aanplant, beheer en kap. 

Als we het hebben over de dunning die nu op verschillende plaatsen in de stad wordt uitgevoerd, worden bomen meestal gekapt om andere bomen de ruimte te geven. Dit is een vorm van beheer die bijdraagt aan een gezond en divers bos. In het geval van Klarenbeek gaat dit om nog geen 10% van de totale houthoeveelheid en dat heet een lichte dunning. 

De Arnhemse bossen en parken worden al decennia lang op deze manier beheerd en zijn juist daarom zo bijzonder en zo mooi. Geen wonder dus dat we het allemaal belangrijk vinden wat er met onze bomen gebeurt. Wat ons betreft hebben we het over gedegen beheer en kan dat gewoon voortgezet worden. 

Steffenie Pape
Raadslid