Klimaatfonds of tochtstripfonds?

Vorige week hebben we in de gemeenteraad de Arnhemse aanpak energiearmoede besproken. Arnhem is, net als veel gemeenten, druk bezig met de energietransitie. We hebben een ambitieus energieprogramma New Energy Made In Arnhem (NEMIA) met een daarbij horend klimaatfonds van 10 miljoen euro voor deze bestuursperiode 2018-2022. De doelstelling is om koploper te zijn op het gebied van de energietransitie door een stevig en ambitieus verhaal neer te zetten. 

De gemeenteraad heeft besloten een deel van dat geld in te zetten voor de aanpak van energiearmoede. Armoede die ontstaat doordat mensen een te hoge energierekening hebben, omdat bijvoorbeeld hun huis niet goed ge├»soleerd is of niet weten hoe ze energie kunnen besparen. En natuurlijk is dat belangrijk, alleen hadden we het klimaatfonds daar niet voor opgericht. 

De VVD is stomverbaasd dat juist de partijen die de ambitie op het gebied van klimaatverandering en energietransitie voor Arnhem zo belangrijk vinden, nu jubelend achter dit voorstel staan. Een voorstel dat vooral gaat over mensen opvoeden en advies geven over tochtstrook, led-lampen en energiezuinige stofzuigers. Van de ambitie is weinig over. Sterker nog D66 wil nog sneller en met nog meer geld uit het klimaatfonds, energiearmoede oplossen. Hierdoor wordt het ambitieuze klimaatfonds gedegradeerd naar een soort tochtstripfonds. 

Naast het ontbreken van ambitie is er geen enkele sprake van een behoorlijk multiplier-effect, zoals was afgesproken bij het vaststellen van het klimaatfonds. Projecten zoals Connectr en Smart Polder laten zien dat we met een kleine investering van Arnhem grootse dingen kunnen doen voor de stad, omdat provincie, rijk en bedrijven meebetalen en meedoen. Connectr verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsinnovatie in de regio met een uitgebreid innovatie-programma en een innovatielab. Smart Polder is  een pilot in de wijk Vredenburg/Kronenburg waar met behulp van thermische energie van oppervlakte water woningen worden verwarmd.  Beide projecten worden gefinancierd met geld van gemeente, provincie en andere financiers. Dit soort cofinanciering helpt ons grote plannen te verwezenlijken in Arnhem en onze doelstellingen op het gebied van energie en innovatie te bereiken. 

Wat de VVD betreft investeren we in mooie ambitieuze plannen die ons in de toekomst helpen duurzamer te zijn

Steffenie Pape
Raadslid