Arnhem stopt met DifTar

De VVD-fractie heeft afgelopen woensdag samen met een meerderheid van de gemeenteraad voor het stoppen met het betalen per afvalzak (DifTar) gestemd. Het voorstel van het college is om tot 1 juni nog de afvalpas te blijven gebruiken om de restafvalcontainers te openen. 

DifTar heeft weliswaar niet in alle wijken maar wel in heel veel wijken tot rotzooi op straat geleid. Dat heeft geleid tot zeven keer meer vervuiling van schone afvalstromen zoals PBD. Hierdoor werd er onnodig meer gescheiden afval afgekeurd en verbrand.      

Wij gaan ons inzetten voor een afvalbeleid dat voor zowel de ja als de nee-stemmers van het afvalreferendum gaat werken om zo samen te zorgen voor een schonere stad voor iedereen. 

Rebin Maref
Raadslid