Lokale Steun in Crisis

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Arnhem heel snel heeft gereageerd en fors heeft ingezet. We hebben niet gewacht op garantie voor compensatie van het rijk en hebben enkele keren meer gedaan wat moest of wat elders werd gedaan. Binnen de genomen maatregelen was relatief veel aandacht voor onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. De Arnhemse aanpak kenmerkt zich door “Doen wat direct nodig is voor Arnhemmers, met oog voor kwetsbare groepen, de stedelijke infrastructuur overeind houden  en alles in verbinding met de stad”.

Wat verder opvalt is dat we vóór de zomer (2020) al een tweesporen aanpak hadden die zowel gericht was op de crisis als op het herstel. 

Volgens de conclusies in het rapport is de raad steeds goed en snel geïnformeerd over de maatregelen en de stand van zaken in de stad. De eerste maanden werd wel vooral achteraf geïnformeerd, er werden geen steunmaatregelen ter besluitvorming voorgelegd door het college. Dat is gezien de ernst van de crisis, zeker in het begin, niet verwonderlijk, maar het besluitvormende proces had eerder op gang kunnen komen, aldus het rapport. Doordat de raad zich actief heeft opgesteld heeft zij de kader stellende rol goed naar zich toegetrokken en bijgestuurd waar zij dat nodig vond. 

De Arnhemse coronamaatregelen hebben onder andere betrekking op:

  • Uitstel van lokale belastingen en aan de gemeente te betalen facturen;
  • Coulante houding tov huurders van gemeentelijk vastgoed (uitstel, mogelijk afstel);
  • Doorbetalen van subsidie aan instellingen, ook als zij vanwege corona verwachte prestaties niet kunnen leveren;
  • Faciliteren van instellingen of bedrijven om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld verruiming expeditietijden supermarkten tbv oudenuurtje, verruiming terrassen, mogelijkheid voor evenementen om een nieuwe datum te kiezen);
  • Het ‘aan de praat houden’ van de economie door het besluit tot anticylcisch investeren;
  • Specifieke regelingen gericht op bijvoorbeeld het leveren van laptops aan scholen zodat alle kinderen mee konden blijven doen. 

In het rapport “Lokale steun in Crisis” vind je alle informatie hierover: 

https://www.arnhem.nl/Bestuur/rekenkamer/Onderzoeken:KuUkMHklTdSVOFZ0kStYCA/Lokale_steun_in_crisis_Rekenkameronderzoek_naar_de_corona_steunmaatregelen_2021

Steffenie Pape
Raadslid