Visie dierenwelzijn, meer dan alleen regeltjes

Zo hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor de hengelsport. Hengelsport wordt vaak vaak negatief geframed, maar naast het vangen van vis zetten zij zich actief in voor bijvoorbeeld een schone natuur en het verbeteren van de waterkwaliteit. Zij doen dit door onderzoek te doen naar biodiversiteit, ze houden het visbestand op pijl door bedreigde vissen uit te zetten en geven trainingen voor handhavers hoe illegale visserij tegen te gaan. 

Ons voorstel om de hengelsportverenigingen te betrekken bij het maken van nieuwe plannen heeft het gehaald. Hiermee krijgen vissers de ruimte in de stad om hun hobby uit te oefenen en tegelijk dragen zij bij aan een verbetering van dierenwelzijn.

Tijn Peters
Fractievolger VVD Arnhem