Internationale betrekkingen

De VVD-fractie heeft van begin af aan gepleit voor het voortzetten van de stedenband tussen Arnhem en Wuhan. 

Tijdens de behandeling ‘Herijking Internationale betrekkingen’ is het voortzetten van de relatie met Wuhan zwaar onder druk komen te staan. De mensenrechtenschending van de Oeigoeren in de regio Xinjiang gaf voor vele fracties de doorslag om tegen de voortzetting van de stedenband te stemmen. De VVD-fractie is van mening dat Arnhem door het contact met Wuhan juist de kans heeft om het verschil te maken voor de mensen die onderdrukt worden. Lokale overheden hebben immers veel invloed in China.

Amnesty International heeft in een handleiding Arnhem als voorbeeld genoemd om aan te tonen hoe een stedenband wel kan werken. In hun handleiding geeft Amnesty aan hoe men de juiste afweging kan maken om mensenrechten in een stedenband met China centraal te stellen. Als VVD-fractie hebben we dit document omarmt en omgezet in het amendement afwegingskader mensenrechten. 

Ons amendement heeft het niet gehaald en de motie om de stedenband te verbreken is met een meerderheid aangenomen. 

Dit is een aderlating voor Arnhem en betekent dat ook de relaties met andere steden waarmee Arnhem via Wuhan in een netwerk verbonden was bij deze beëindigd zijn.

Nicky Eppich 
Raadslid