Vrij zijn in Arnhem

Vrij zijn in Arnhem

 

In januari is het actieplan ‘Vrij zijn in Arnhem’ vastgesteld. In het actieplan is een groot aantal activiteiten en acties genoemd die inclusie in Arnhem moeten bevorderen en discriminatie in de stad moeten tegengaan. 

 

De VVD vindt dat iedereen in zich Arnhem vrij moet kunnen voelen. Dat betekent dat iedereen het actieplan ‘Vrij zijn in Arnhem’ voor iedere Arnhemmer herkenbaar moet zijn en het plan niet alleen geldt voor de selecte groep mensen die in het actieplan werd genoemd. Ons voorstel, samen met de PvdA, om overal waar een opsomming staat van groepen mensen die gediscrimineerd worden te vervangen door: “Iedereen die gediscrimineerd wordt in arnhem”, is aangenomen. 

 

Denk heeft een voorstel gedaan om het dragen van religieuze uitingen bij een BOA-uniform mogelijk te maken, zoals een tulband of keppeltje. Landelijk is voor het modeluniform van de BOA gekozen, die voor een uniforme en neutrale uitstraling van de BOA zorgt, zoals we dit ook van politiemannen, rechters en andere ambtsdragers kennen. Tijdens vergadering staakten de stemmen, zodat we daar komende week opnieuw over zullen stemmen. Vanzelfsprekend stemt de VVD hier tegen.  Een uniform is er om neutraliteit uit te stralen en religieuze uitingen horen daar wat ons betreft niet bij.  

 

 

Nicky Eppich 

Raadslid