Arnhem gaat aan de slag met Kronenbrug

Arnhem gaat aan de slag met Kronenbrug 

De afgelopen maanden sprak de raad over een omvangrijk ontwikkelperspectief. Dit is een visie voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningbouw, verkeer en voorzieningen. 

Hoewel de bewoners, bij het opstellen daarvan beter betrokken hadden moeten, worden is er nu een mooie basis om de plannen verder uur te werken. Waarmee Kronenburg leefbaarder en groenen wordt en een prettigere plek om te wonen. Mooi en belangrijk dat het rijk daar een grote financiĆ«le bijdrage aan levert. 
 
De plannen kan je vinden op :
 
Onze fractie heeft als voorbereiding op de behandeling in de gemeenteraad, met zo veel mogelijk betrokkenen gesproken. En ook bij de uitwerking blijft de rol van bewoners cruciaal wat ons betreft. 
 
Als VVD hebben we ons vooral hard gemaakt voor twee punten. Als eerste dat het aantal nieuwe woningen bij de uitwerking zeker niet zomaar net iets meer dan 1100 kan worden. Maar mogelijk wel net iets minder. Ten tweede hebben we de duidelijke opdracht meegegeven dat wij geen 10% koopwoningen willen maar streven naar 50%. En als het even kan meer. Dat is goed voor de stad, goed voor de wijk en wat ook de wens van bewoners.
 
We kijken uit naar de uitgewerkte plannen. 

Menno Loos
Raadslid