Houd gezagsdragers neutraal

Houd gezagsdragers neutraal

Inclusie en het tegengaan van discriminatie zijn belangrijke thema’s. Om je vrij te kunnen voelen in Arnhem moet iedereen mee kunnen doen en mag niemand uitgesloten worden op basis van geloof of afkomst. De discussie rond het al dan niet toestaan van godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingen in combinatie met een uniform staat hier los van.

Een uniform wordt gedragen door mensen die namens de overheid controle uitoefenen op het naleven van de vastgestelde wetgeving en besluitvorming. Uniform betekent gelijkvormig. Dat alle dragers binnen een groep dezelfde kleding dragen zorgt juist voor inclusiviteit. Het doel daarvan is dat het neutraliteit uitstraalt. Wanneer je toestaat dat mensen daar uitingen aan toevoegen die terugslaan op godsdienst of een bepaalde levensbeschouwing, dan neem je dus afscheid van die neutraliteit. Dat is wat de VVD betreft onwenselijk. Houd gezagdragers neutraal!

Nicky Eppich

Raadslid