De nieuwe coalitie

Arnhem heeft een nieuwe coalitie. Het nieuwe donkergroene bestuur bestaat uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt. En met hun plannen zijn dieren in Arnhem bijna belangrijker geworden dan mensen.

Gelukkig zitten er hele mooie dingen in het nieuwe akkoord.  Zo wordt het groener maken van de stad voortgezet, is er ruime aandacht voor cultuur en krijgt onderwijs de aandacht die het verdient. 

Maar als het gaat om de echte grote uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, veiligheid en werk hebben wij grote zorgen. 

De ambitie is dat we 16000 woningen gaan bouwen de komende 20 jaar. 

De rol van ontwikkelaars wordt volstrekt gepasseerd. En dat terwijl die de afgelopen jaren duizenden extra woningen hebben gerealiseerd; denk aan de Jansbuitensingel, het gebied rondom het station, het Postgirokantoor aan de Velperweg en nog vele andere voorbeelden. Als je goede betaalbare woningen wil voor Arnhemmers dan heb je investeerders en ontwikkelaars nodig. 

Wij missen hier echte plannen om de woonopgave aan te pakken. Geen woord over het bouwinfarct waar we midden in zitten. Of over het grote tekort aan mensen. De veelheid aan regels maakt elk project onmogelijk, investeerders lopen met een grote boog om Arnhem heen. 

Als het gaat om veiligheid is er nogal wat aan de aan hand in Arnhem. Een rekenkameronderzoek naar ondermijning legde pijnlijk bloot hoe we er als stad voor staan. Het college gaf al eerder aan dat we bij lange na niet voldoende investeren in veiligheid en dat een van de noodzakelijke oplossingen is dat we het aantal handhavers zouden moeten verdubbelen. Maar er gaat geen cent naar extra handhavers om drugscriminaliteit, ondermijning, overlast in wijken en snelheidsduivels aan te pakken. 

Werk! Afgelopen jaren is er gigantisch geïnvesteerd om Arnhemmers aan het werk te krijgen. Miljoenen extra uitgetrokken om werk en inkomen zo te reorganiseren dat we nu echt aan de slag kunnen. Om de ruim 7000 mensen in de bijstand de kans en de begeleiding te geven erbij te horen, mee te doen en niet langer in armoede te hoeven leven. We zijn op de goede weg en hoeven nu alleen nog maar door te pakken. Het enige wat daarvoor nodig is, is een ambitie opschrijven. In dit akkoord wordt wel een bedrag geïnvesteerd, maar er zit geen enkele ambitie aan vast. Waar mogen we dit college over vier jaar op afrekenen? Kunnen we opnieuw 500 mensen meer dan de landelijke trend helpen aan een beter bestaan? 

Je zult maar ondernemer zijn in deze stad. “Van bedrijven weten” wordt “Van bedrijven vergeten” de belastingen gaan omhoog, je mag geen reclame meer maken, we zijn tegen vercommercialisering van evenementen (Ondernemers mogen kennelijk geen geld meer verdienen), bedrijventerreinen worden woonwijken en “wanneer je als ondernemer het idee hebt dat een regel overbodig is, nodigen we je uit dit te melden bij de gemeente”, een meer proactieve houding van een gemeente richting ondernemers zou op zijn plaats zijn.  Want wat houden dan de woorden “we bieden een goed ondernemersklimaat” eigenlijk in? Hoe belangrijk is het dat we voldoende werk hebben, lees verdiencapaciteit om al die vergroening en verduurzaming te betalen? En hoe belangrijk is het dat we grote bedrijven naar de stad halen of voor de stad behouden om te werken aan innovatie om het bouwinfarct vlot te trekken of te helpen de energietransitie op tijd te realiseren? Daarover geen woord in dit akkoord.  

Waar we de afgelopen jaren mooie stappen hebben gezet als het gaat om city marketing en Arnhem op de kaart zetten, zet het nieuwe college daar een streep doorheen. De weloverwogen keuze om volgens het Eindhovens model de opbrengsten van de toeristenbelasting te gebruiken voor City marketing is van tafel.  Waarom? Werkt het niet? Is het geld verkeerd uitgegeven door de City marketing organisatie? 

Ruim 3000 mensen wordt een rijk verenigingsleven afgepakt. Het gaat hier om de sportvissers, die geen nieuwe vergunning meer kunnen krijgen. En dat is ook meteen het enige dat is opgeschreven over het Arnhemse verenigingsleven. Niets over de voetbal-, volleybal-, hockey-, turn- of tennisverenigingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan een grote sociale cohesie en de gezondheid van Arnhemmers.  

De groei van het aantal inwoners en de keuze voor inbreiden betekent druk op mobiliteit en bereikbaarheid.  Ook de VVD begrijpt dat daar een slimme oplossingen voor nodig zijn. Domweg de parkeernorm op 0 zetten betekent niet dat mensen minder auto gaan rijden. Dus wat gaan we doen? Nieuwe bewoners verbieden een auto te bezitten?

En het afschaffen van het flitsparkeren, een middelvinger naar de binnenstadsondernemers, de bewoners en de betrokken belangenorganisaties. Een maatregel die samen met het PBA, de binnenstadsbewoners, het APCG en de Fietsersbond tot stand is gekomen.  En waarvan de conclusie is dat het perfect werkt. Waarom wordt dit rücksichtlos afgeschaft?

Wij hebben afgelopen vier jaar schouder aan schouder met D66 gestreden voor een gedegen financieel beleid, en met resultaat. Want ondanks de Corona pandemie en een oorlog stonden we er prima voor en hadden we het huishoudboekje goed op orde om komende tegenvallers op te vangen. Maar in dit linkse college heeft D66 de financiële robuustheid volledig losgelaten. De weerstandsfactor lijkt mooi op peil, maar hoe zijn de risico’s meegenomen? De bestemmingsreserve solvabiliteit, een grote wens van D66 in herverdelen, wordt afgeschaft, de solvabiliteitsratio op maximaal 14% gezet, terwijl het minimaal 20% zou moeten zijn, en cijfers worden zo rooskleurig mogelijk ingeschat.  Dit is een begroting waarbij niets, maar dan ook niets fout mag gaan. De VVD schrikt hiervan. 

Is het in een tijd dat de vaste lasten van de Arnhemmers de pan uit rijzen verantwoord om zo rigoureus de lasten te verzwaren? Waren we na vier jaar VVD beleid net weer een beetje op een normaal lastenniveau terecht gekomen, gaan we dat de komende vier jaar weer helemaal scheef trekken. En als blijkt dat er te weinig geld is voor de zogenaamde ambities van het nieuwe college, dan kan er rustig nog een schepje bovenop. Een open einde regeling voor de belastingbetaler, zullen we maar zeggen.  

Een grote teleurstelling in het akkoord is wat ons betreft de plannen rond afvalbeleid. Over twee jaar kan Diftar opnieuw worden ingevoerd. Als er één onderwerp is waar Arnhemmers van zich hebben laten horen, dan is dit het wel. Zoveel participatie, tonnen voor extra communicatie, miljoenen voor een ingewikkeld systeem. Notabene na een referendum stopgezet. Lak aan het referendum, lak aan de Arnhemmers, laat de stad maar weer vervuilen, dan kan GroenLinks verder met het opvoeden van de Arnhemmers. 

De VVD maakt zich grote zorgen over het lage Arnhem-gehalte in het college. Om de stad goed te kunnen besturen moet je de Arnhemmers, de ondernemers en de stad kennen. Je moet binding hebben met de stad. Dus waarom kiezen deze kandidaten voor Arnhem vragen wij ons af? Of had het net zo goed Utrecht, Nijmegen of Tilburg kunnen zijn? De nieuwe wethouder van de Partij voor de Dieren heeft zelfs aangegeven de komende vier jaar helemaal niet in Arnhemse te komen wonen, zonder dat hij daar een reden voor wilde geven.  Daarom heeft de VVD fractie tegen zijn kandidatuur gestemd.  

Na een mooie periode in het college afgelopen vier jaar, met twee super goede wethouders valt het ons best zwaar om niet zuur te zijn over dit akkoord. Verduurzamen, vergroenen en opkomen voor de Arnhemmers die het zwaar hebben, natuurlijk! Dat willen we allemaal.  Echter wij zien de echte problemen alleen maar groter worden. De impasse op het gebied van wonen groeit, doorstroming blijft uit. Winkelen doen we in een andere stad, bedrijven gaan ons verlaten, bemoeizucht is aan de orde van de dag en het aantal mensen in de bijstand gaat groeien. En een grote middengroep inwoners en ondernemers krijgen de rekening. 

Maar de VVD zou de VVD niet zijn als wij niet positief blijven. Wij zullen de komende jaren daarom positief kritisch oppositie voeren. Wij zullen voorstellen steunen die bijdragen aan een aantrekkelijke stad om in te leven. Wij zullen kritisch kijken naar de lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers. Wij werken samen met oppositie en coalitie om deze stad samen te besturen. Kortom wij blijven ons inzetten voor een aantrekkelijke, gastvrije, veilige en bereikbare stad.