Verkeersveiligheid onder druk in veld 2 van de Schuytgraaf

Na 20 jaar worden nu ook de laatste woningen gebouwd op de nog leegstaande velden van de Schuytgraaf. In verband met de woningnood is besloten om meer en sneller huizen te gaan bouwen in de resterende velden. 

Met het verder bouwen aan de wijk en de extra woningen zijn nieuwe bewoners blij. Maar meer woningen betekent ook meer verkeersbewegingen in velden die in eerste instantie als ‘rustig en kindvriendelijk’ zijn verkocht.

Met fietsers en spelende kinderen op de smalle stoepen en drukke wegen staat de verkeersveiligheid nu al zwaar onder druk. VVD Arnhem vindt het belangrijk dat kinderen veilig in hun wijk kunnen spelen. Uit gesprekken die we in de Schuytgraaf hebben gevoerd blijkt dat de wijkbewoners zich daar terecht veel zorgen om maken.  

Gezien de huidige verkeersdrukte in veld 2 op de Vakwerkbrug, pleiten de bewoners van veld 2 voor een eigen ontsluiting van veld 1 op de Minervasingel. 

Het college geeft haar voorkeur aan het oorspronkelijke plan, een ontsluiting via veld 2. De basis vormt een mobiliteitsonderzoek waar volgens de bewoners een aantal verkeerde aannames zijn gemaakt. Met deze risicovolle aannames is de VVD van mening dat een eigen ontsluiting van veld 1 de oplossing biedt en de verkeersdruk op veld 2 niet verder vergroot. Zo hebben we straks en meer woningen en kunnen de bewoners genieten van een verkeersveilige leefomgeving. 

De VVD heeft het college opgeroepen om de zorgen van de bewoners serieus te nemen. De volgende vergadering staat gepland op 5 oktober.