VVD stemt tegen begroting

Schone lucht, goed onderwijs, adequate gezondheidszorg en een prettige leefomgeving. Allemaal heel belangrijk, maar je hebt er niets aan als je niet veilig bent.

‘Vindt Arnhem het verbieden van sportvissen echt belangrijker dan kinderen van 13 die cocaïne dealen? ‘ Dat zei onze burgemeester in de Gelderlander op 13 september jongstleden. Arnhemmers lijden onder onveiligheid, en een deel van deze raad ziet onvoldoende de essentie.

De Arnhemse gemeenteraad heeft deze burgemeester vijf jaar geleden gekozen op basis van zijn daadkracht en zijn inzet voor veiligheid. Maar we weigeren hem voldoende middelen te geven om zijn taak goed genoeg uit te voeren. Arnhem doet niet onder voor de vier grote steden als het gaat om ondermijning en criminaliteit. En aan de andere kant geven we structureel 5 miljoen minder uit dan de gemiddelde provinciestad. Hoe zorgen wij er voor dat wij nog veilig uit kunnen op de Korenmarkt? En dat het netwerk van criminelen dat Arnhem kent ervan weerhouden wordt dat kinderen worden blootgesteld aan drugsgeweld? Wij roepen de coalitiepartijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en ook te kiezen voor een veilige stad. Dat betekent gehoor geven aan de dringende oproep om 1,7 miljoen euro vrij te maken voor handhaving.

De coalitie geeft bijna 40 miljoen euro EXTRA uit aan een GROEN en DUURZAAM Arnhem. Bovenop wat we al deden. Terwijl 1,7 miljoen voor handhaving een brug te ver is. En laten we helder zijn, ook wij vinden het belangrijk om te investeren in een groene en duurzame stad. Maar de verhouding is zoek.

Terwijl wij ons de blaren op de tong hebben moeten praten om een miljoen euro voor bestaanszekerheid van de Arnhemse ondernemer te regelen, wordt er zonder enige vorm van debat 1,5 miljoen voor schoolmoestuintjes uitgegeven. Gouden wortels voor de elite. En dat terwijl het vooral het MKB is dat al onze gezamenlijke ambities financiert. Want zonder gezonde bedrijven blijft er niets over van onze stad, van onze begroting, van onze werkgelegenheid en van onze ambitie om Arnhem nog mooier en schoner te maken.

In deze begroting worden de lasten met ruim 20% verhoogd. Dat is in een tijd waarin veel mensen de rekening al niet meer kunnen betalen een enorme lastenverzwaring. Alleen al op woonlasten gaat het gemiddelde huishouden er ruim 20 % op achteruit. En dat lijkt misschien weinig, maar als je de rekeningen al niet meer kunt betalen is dat al snel een groot probleem.

De VVD steunt geen enkel voorstel dat ten laste gaat van de Algemene Reserve. Als we de rekenregels van een jaar geleden hanteren hebben we volgend jaar een weerstandsfactor van 0,8. Een dergelijke weerstandsfactor betekent alle seinen op rood, geen geld meer uitgegeven. Onze wethouder financiën blijft maar doodleuk zeggen dat er veel ruimte is om leuke dingen te doen. Wat er werkelijk gebeurt is dat je je spaargeld op je betaalrekening stort en dan denkt dat je ineens veel meer geld hebt.

Maar in 2026 is er wel een ravijn. Wie dan leeft dan zorgt. Tot onze grote verbazing zijn het vooral de coalitiepartijen die, terwijl ze al een extreem groot bedrag uitgeven middels het coalitieakkoord, een grote greep doen uit de Algemene Reserve. Wij roepen nogmaals op; pak je verantwoordelijkheid. Zorg dat Arnhem er ook over vier jaar goed voor staat. Dat we een grote slag gemaakt hebben als het gaat om een veiliger Arnhem, en dat we nog steeds die aantrekkelijke stad zijn waar het fijn is te wonen en te leven en waar we onze financiën nog steeds op orde hebben.

We hebben er wel voor gezorgd dat we de herdenking van de Slag om Arnhem met de Bridge to Liberation voor de komende twee jaar hebben. Ook op het gebied van de ambitie voor werk en inkomen hebben wij succesvol een voorstel gedaan. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief.

Er is onvoldoende geld vrijgemaakt om gehoor te kunnen geven aan de dringende oproep van Ahmed Marcouch voor een veilig Arnhem. De lastenverzwaring vinden wij, zeker in deze tijd, te groot en er worden lukraak uitgaven uit de algemene reserve gedaan zonder dat daar gedegen beleid onder ligt. Daarom konden wij niet instemmen met deze begroting.

Steffenie Pape
Fractievoorzitter