Onjuist informeren van de raad door het college

Onjuist informeren van de raad door het college 

De informatiepositie van de Arnhemse raad, daar ging het op woensdag 07 december 2022 over in de Arnhemse raad. Wethouder Paul Smeulders bood woensdagavond zijn excuses aan omdat de gemeenteraad in 2019 verkeerde was geïnformeerd. Toenmalig wethouder Ronald Paping zei destijds dat hij geen koopcontract over de verkoop van woningen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBvA) had gezien, terwijl dat wel het geval was. 

Om die reden hebben we afgelopen woensdag samen met het CDA, de SP en ChristenUnie de wethouder ter verantwoording geroepen. Als raadslid moet je ervan uit kunnen gaan dat het stadsbestuur te allen tijde bevraagd kan worden én eerlijk antwoord geeft. De democratische legitimiteit krijg het college uiteindelijk in de vorm van het vertrouwen van de raad. Dat vertrouwen was beschadigd. Een motie van treurnis haalde geen meerderheid, maar de boodschap was inmiddels duidelijk overgekomen bij het college. 

Als raad hebben we de verantwoordelijkheid om ons zo goed mogelijk te laten informeren voordat we overgaan tot het nemen van besluit. Dat wordt erg lastig gemaakt als het de wethouder is die je onjuist informeert. Dat beschadigt het vertrouwen in het college door de raad en moeten we niet met elkaar willen. We hebben elkaar nodig om het beste te kunnen doen voor de stad. Daarom moeten we de informatiepositie van de raad zeer serieus nemen en dit soort fouten niet accepteren. 

 

Rebin Maref 
Raadslid