Wijzigen bestemmingsplan Fluvium Zuid A - locatie Moskee

Het wijzigen van het bestemmingsplan ten aanzien van de locatie van Fluvium Zuid A loopt al een aantal jaar. Vanaf juni 2020 is de raad regelmatig betrokken bij de planvorming omtrent dit gebied. In januari 2021 is de raad geïnformeerd over de definitieve planvorming en dat heeft de VVD-fractie toentertijd doen besluiten om een rondetafelgesprek met verschillende partijen te organiseren.


Doel was en is nog steeds om de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen. Zowel de OKA als STAB hebben destijds ingesproken in de Gemeenteraad om het geluid van de ondernemers te laten horen. STAB is als vertegenwoordiger van de Arnhemse bedrijventerreinen op dit soort thema’s gesprekspartner van de gemeente. Uit meerdere gesprekken met beide partijen bleek dat er veel onduidelijkheden en vragen waren over het veranderen van het bestemmingsplan. Helaas lijkt het bij elkaar brengen van de verschillende partijen tot op heden nog niet goed gelukt. Ook op 30 november heeft de voorzitter van STAB ingesproken in de Gemeenteraad en vragen beantwoord vanuit verschillende politieke partijen. Ook wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het perspectief van de bedrijventerreinen goed scherp te krijgen.

 

*in het oranje de locatie waar de nieuwe moskee zou moeten komen

 

We vinden het belangrijk dat de Islamitische Unie Ayasofya zicht heeft op een goede en toekomstbestendige locatie. Belangrijk dat er een goede en veilige plek komt voor de nieuwe moskee die voor bezoekers ook goed bereikbaar is en waar zij ook hun auto kwijt kunnen. De keuze waarom dat precies op deze locatie moet stelt de VVD echter in het ongewisse. Vanuit meerdere partijen blijkt dat er nu al te weinig grond is voor bedrijventerreinen, waarom dan nog meer grond herbestemmen met een sociaal maatschappelijk doel?

 

Het aantrekken en behouden van ondernemers is belangrijk voor onze stad, de economie en de bijkomende werkgelegenheid. Er zijn veel bedrijven die zich willen vestigen in Arnhem maar daar is helaas nu al te weinig ruimte voor. Het wordt dus voor de VVD een afweging tussen het sociaal maatschappelijke belang enerzijds en het belang van de ondernemers anderzijds. We hebben juist vanaf begin 2021 geprobeerd om deze situatie en keuze te voorkomen maar helaas is er niets verandert ten opzichte van toen. Daarnaast moeten de belangen van al die belangrijke ondernemers in Arnhem worden verdedigd, iemand moet dit tenslotte doen!

 

Het was dan ook een hele lastige afweging voor onze fractie. Juist omdat we die sterke behoefte voor een nieuwe locatie voor de Ayasofya gemeenschap absoluut inzien, dat er een locatie moet komen in deze stad staat voor ons dan ook buiten kijf. Maar niet op grond die voor ondernemen bestemd is en op een locatie waar heel veel ondernemers zich dolgraag zouden willen vestigen!