Verkeersveiligheid veld 2 in de Schuytgraaf

Op 21 december hebben we tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar de Verkeersontsluiting Veld 1 Schuytgraaf besproken, een dossier waar we nu al 10 maanden mee bezig zijn. 


In veld 2 en op andere plekken in de Schuytgraaf staat de verkeersveiligheid onder druk. Over de hoofdontsluitingsweg, de Vakwerkbrug, moeten straks 800 huishoudens rijden in plaats van de huidige 300 huishoudens. Op papier zou er volgens twee uitgevoerde onderzoeken nog voldoende ruimte moeten zijn voor het toenemend aantal weggebruikers. De werkelijkheid is dat het verkeer nu al dagelijks vaststaat en ouders zich zorgen maken als kinderen op straat spelen.

 

VVD Arnhem is van mening dat een aantal aannames uit het onderzoek te veel risicovol met zich meebrengen en heeft gepleit voor een eigen ontsluiting van veld 1 en een evenredigere verdeling van de verkeersstromen. Helaas heeft de coalitie met de argumentatie “de afspraken van het coalitieakkoord zijn leidend” tegen het voorstel gestemd. Twee huizen minder bouwen woog blijkbaar zwaarder dan de zorgen van de bewoners van veld 2 m.b.t. meer verkeersveiligheid.

Samen met het CDA hebben we een motie ingediend die de verkeersveiligheid in de wijk frequent moet gaan monitoren. Deze motie is aangenomen.


Bekijk hier de video van omroep Gelderland met daarin een interview met Nicky.


Het dossier Veld 1 zal in de fase van bestemmingsplanvaststelling weer bij de raad terugkomen. 

 

Nicky Eppich

Raadslid