Ongerustheid over wolf in Arnhems buitengebied

In december zijn er in het Arnhemse buitengebied een aantal dieren door de wolf gedood, waaronder ook een schaap van mevrouw Neijs. Op woensdag 22 december sprak zij tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar de gemeenteraad toe. In haar betoog maakte ze duidelijk wat het voor een veehouder en haar dieren betekent als dieren opgesloten moeten worden. Zij legde ook uit waarom er op dit moment geen andere oplossing is om haar schapen te beschermen.


VVD Arnhem ontvangt steeds vaker signalen van inwoners die zich zorgen maken nu de wolf ook in Arnhem is aangetroffen en dichter bij de mensen komt.

Daarom hebben wij op 22 december mondelinge vragen gesteld aan het college. Hoe veilig is het nog om je hond uit te laten of te wandelen met kleine kinderen in het buitengebied? Is het college in gesprek met de provincie over de gevolgen van de komst en hoe gaat de gemeente het gesprek aan met bezorgde of gedupeerde Arnhemmers?  


Het stadsbestuur is in gesprek met de Provincie over de komst van de wolf in Arnhem, er is door de provincie een wolvenplan opgesteld. Begin 2023 zal er een informatiebijeenkomst over de wolf worden georganiseerd voor bewoners.  Daar zullen zorgen van bewoners, maar ook de gevolgen voor eigenaren van vee op de agenda staan. 

 

Wij hebben nauw contact over dit onderwerp met onze VVD fractie in de Provinciale Staten. Wij vinden het belangrijk dat ook het stadsbestuur korte lijnen onderhoudt met de provincie en dat Arnhemmers goed ge├»nformeerd worden over de gevolgen van de komst van de wolf. Wij zullen dit onderwerp nauw in de gaten blijven houden.

 

Nicky Eppich

Raadslid