Ex-gedetineerden zonder een geldig document verblijven in Arnhem

Er zijn momenteel tien personen uit Arnhem die zijn geplaatst op de terroristenafdeling of die onlangs zijn vrijgelaten. Intrekken van het Nederlanderschap na een terroristisch misdrijf is mogelijk sinds 2010. Het paspoort kan alleen worden afgepakt als de persoon in kwestie nog een tweede nationaliteit heeft. Arnhem heeft drie personen wiens Nederlanderschap is ingetrokken, maar die helaas nog niet kunnen worden uitgezet. Dat komt bijvoorbeeld doordat de landen van overgebleven nationaliteit ze weigert terug te nemen. Omdat deze
mensen geen verblijfsstatus hebben, hebben ze geen perspectief in ons land; ze kunnen niet werken, kunnen nergens wonen en hebben geen toegang tot andere diensten die normaal gesproken worden aangeboden om mensen te helpen bij hun re-integratie.


Op woensdag 25 januari hebben we dit onderwerp op initiatief van VVD Arnhem op de politieke agenda gezet om samen met de burgemeester en andere fracties hierover te spreken. Ex-gedetineerden zonder een geldig document die in onze stad verblijven in afwachting van hun uitzetting vormen extra gevaar. Minister Dilan Yeşilgöz erkent dat uitzetten niet altijd lukt en voert samen met het kabinet gesprekken met landen van herkomst zodat ze deze personen weer terugnemen. Als vertrek niet direct lukt, houdt de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), onderdeel van de politie, zicht op deze groep. Toezicht bestaat in deze gevallen meestal uit een meldplicht en een gebiedsgebod.


De burgemeester heeft benadrukt het uiterst serieus te nemen en erbovenop te zitten. Het is belangrijk om de situatie nauwlettend in de gaten te houden, zodat we dat kunnen doen wat nodig is voor een veilig Arnhem.